Nu offentliggøres de første resultater af tilsyn med overholdelse af webtilgængelighedsloven

14-04-2021

Digitaliseringsstyrelsen indledte i efteråret 2020 tilsynet med overholdelse af lov om tilgængelighed af offentlige websteder og mobilapplikationer (webtilgængelighedsloven). Tilsynet peger på, at mange er godt med, men at der er plads til forbedring.

Der skal være plads til alle i den digitale verden. Med webtilgængelighedsloven er alle myndigheder og offentligretlige organer forpligtede til at sikre, at deres websteder er tilgængelige for alle borgere uanset handicap og funktionsnedsættelser. Den 23. september 2020 trådte loven i kraft for ældre websteder, og umiddelbart herefter indledte Digitaliseringsstyrelsen de første tilsyn med overholdelse af loven.

Syv pct. er rigtig godt med, mens 43 pct. har væsentlige mangler

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført i alt 42 tilsyn i 2020. Myndighederne tildeles en score på mellem 0-500 point, målt på webstedets overholdelse af tilgængelighedsstandarden WCAG 2.1. På baggrund af scoren indplaceres webstederne på tre niveauer, henholdsvis ”overholder fuldt ud”, ”overholder delvist” og ”overholder ikke”.

Ud af de 42 monitorerede websteder overholder syv pct. standarden fuldt ud, mens 50 pct. overholder standarden delvist. De resterende 43 pct. overholder ikke standarden.

Resultatet af alle monitorerede myndigheder og offentligretlige organer er indplaceret på en rangliste, så graden af webstedernes tilgængelighed kan sammenlignes.

30 påbud og 175 anbefalinger

38 af de 42 tilsyn er såkaldte ”forenklede monitoreringer”, som er en automatisk gennemgang af webstedet. De resterende fire tilsyn er ”dybdegående monitoreringer”, som ud over den automatiske gennemgang også indeholder manuelle tests af indhold på webstedet, fx selvbetjeningsløsninger, video, dokumentformater, mv.

Som resultat af tilsynet får myndighederne påbud eller anbefalinger. Påbud gives ved alvorlige overtrædelser af loven, mens anbefalinger gives til mindre væsentlige tilgængelighedsfejl. Der er udstedt i alt 30 påbud til 29 myndigheder. Mere end halvdelen af påbuddene omhandler brud på kravene til den lovpligtige tilgængelighedserklæring. Dertil er der givet 175 anbefalinger, svarende til ca. fire anbefalinger pr. myndighed.

Hvem påvirkes af manglende webtilgængelighed?

Webtilgængelighed er nødvendigt for nogle borgere, men godt for alle, da webtilgængelighed i mange tilfælde også er ensbetydende med brugervenlighed.

De tilgængelighedsfejl, der optræder hyppigst på de monitorerede websteder, påvirker især mennesker uden syn, med nedsat syn og begrænset syn. Det kan eksempelvis være fejl i koden, som påvirker muligheden for at anvende en skærmlæser på webstedet.

Ud over at påvirke mennesker med synsvanskeligheder, har flere af de hyppige tilgængelighedsfejl indflydelse på mennesker uden eller med nedsat hørelse, mennesker med nedsat kognitiv funktion og mennesker med nedsat bevægelighed.

Fakta

Inden udgangen af 2021 skal Digitaliseringsstyrelsen gennemføre 192 forenklede monitoreringer, 20 dybdegående og fire monitoreringer af mobilapplikationer. Antallet af forenklede og dybdegående monitoreringer, som gennemføres årligt, er fastlagt af EU-kommissionen på baggrund af landets population.

Mobilapplikationer er omfattet af loven fra den 23. juni 2021. I 2022 skal gennemføres et tilsvarende antal forenklede og dybdegående monitoreringer samt 12 monitoreringer af mobilapplikationer. Fra 2023 skal Digitaliseringsstyrelsen årligt gennemføre 250 forenklede, 20 dybdegående og 12 monitoreringer af mobilapplikationer.