Sådan kommer coronapas-appen til at se ud

21-04-2021
It-løsninger

Arbejdet med udviklingen af det digitale coronapas er i fuld gang. Passet udvikles som en brugervenlig og sikker app. Se her, hvordan passet i hovedtræk vil se ud.

Der er siden februar blevet arbejdet på højtryk for at udvikle et brugervenligt og sikkert digitalt coronapas, som kan hentes som app til smartphone i slutningen af maj. Nu er 80 procent af passet færdigudviklet. Det digitale coronapas vil indeholde oplysninger om vaccinationsstatus, testsvar og tidligere smitte i én samlet løsning.

I appen vil det være muligt for brugeren at skifte mellem to indstillinger til brug i henholdsvis Danmark og udlandet, så kun de nødvendige oplysninger vises. Appen vil derfor kunne benyttes til at dokumentere et gyldigt coronapas i både Danmark og ved rejser i EU.

Ved indenrigsbrug af coronapas-appen vil oplysninger om vaccine, test og tidligere smitte udelukkende være tilgængelige for brugeren selv. Når man skal vise sit coronapas til andre, vil appen således fortælle, om coronapasset er gyldigt eller ej, men ikke hvorfor.

Coronapasset skal også bidrage til, at danskere igen kan rejse mere frit på tværs af landegrænser. Der arbejdes i EU på at sikre gensidig anerkendelse af de nationale coronapas-løsninger – uden at borgernes sundhedsdata lagres centralt. Derfor skal appen også leve op til krav, der stilles i EU.

Det er Sundhedsdatastyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen, der udvikler appen i samarbejde med erhvervs- og kulturlivet. 

Til arbejdet er nedsat et advisory board med deltagelse af repræsentanter for Dataetisk Råd, Cybersikkerhedsrådet samt Københavns Lufthavne, Tivoli og Divisionsforeningen, som er udpeget af DI og Dansk Erhverv. Advisory boardet rådgiver om blandt andet anvendelighed, håndtering af data og sikkerhed.

""

 

 

Fakta

Fra ultimo marts har det været muligt at tilgå et simpelt coronapas på sundhed.dk og i MinSundhed-appen.

Borgere, der ikke bruger de digitale løsninger, har andre muligheder for at doku-mentere deres vaccination og testresultater.

Læs mere om alternativer til ikke-digitale borgere på coronasmitte.dk