Årets sidste møde i Cybersikkerhedsrådet samlede op på 2021 og rådets første periode

13-12-2021
Sikkerhed

Cybersikkerhedsrådets sidste møde i år blev blandt andet brugt til at gøre status over rådets virke og vigtigste bidrag i første periode 2020-2021.

Mandag den 13. december mødtes Cybersikkerhedsrådet til det sidste møde, før der skal nedsættes et nyt råd for perioden 2022-2023. Derfor var tilbageblik og opsamling på rådets virke et naturligt omdrejningspunkt for mødet.

Cybersikkerhedsrådet blev for to år siden nedsat som en helt ny konstellation. Rådet har leveret en række stærke bidrag til styrkelse af cybersikkerheden i Danmark. Vi har lært meget og gjort os erfaringer, som det nye råd kan bruge til at komme bedst muligt fra start. Som privat formand for Cybersikkerhedsrådet var mødet en god anledning til at takke hele rådet for et godt og inspirerende samarbejde indtil nu.

Bjarke Alling, privat formand for Cybersikkerhedsrådet og koncerndirektør i Liga ApS.

På mødet fik Cybersikkerhedsrådet også en status på den kommende nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi og orientering om processen for nedsættelse af nyt råd.

Cybersikkerhedsrådets arbejde i 2021

2021 har været endnu et travlt år for Cybersikkerhedsrådet. I foråret blev Cybersikkerhedsrådet inddraget i forhold til udviklingen af det digitale coronapas, som Digitaliseringsstyrelsen lancerede sammen med Sundhedsdatastyrelsen i slutningen af maj 2021. På rådets fire ordinære møder har medlemmerne blandt andet spillet ind til den nye nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, drøftet den europæiske ramme for certificering af cybersikkerhed og vendt udkastet til det reviderede NIS-direktiv (NIS2).

Rådet bidrog desuden til årets cybersikkerhedsmåned med webinaret ”Kort og konkret om cybersikkerhed”. Webinaret bød på ekspertoplæg om vigtige emner inden for cybersikkerhed, fx logning i it-systemer og forebyggelse af ransomware samt en række oplæg målrettet organisationer, der underviser borgergrupper om it-sikkerhed på forskellige niveauer.

Med den politiske aftale om et styrket dansk cyberforsvar fra juni 2021 mellem regeringen og forsvarsforligskredsen er det besluttet, at Cybersikkerhedsrådet skal fortsætte til og med 2023. Sammensætningen af Cybersikkerhedsrådet 2022-2023 offentliggøres inden jul.

Om Cybersikkerhedsrådet

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd skal rådgive regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikre videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen, og rådet skal desuden byde ind med udvikling af cybersikkerhedskompetencer.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer.

Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af direktøren for Digitaliseringsstyrelsen, chefen for Center for Cybersikkerhed og en privat formand, som repræsenterer det private erhvervsliv.