Hotline medvirker til at forebygge identitetstyveri: Antallet af opkald er tredoblet på tre måneder

10-12-2021
Sikkerhed

Borgere har nu i et halvt år kunne få hjælp fra en døgnåben hotline i tilfælde af eller ved mistanke om identitetstyveri. Mere end 2.300 borgere har benyttet tilbuddet, og et tilbageblik viser, at borgerne i de fleste opkald relateret til identitetstyveri ikke har været udsat for identitetstyveri, men rådgives forebyggende.

Nyheden er revideret den 21. december 2021 for at præcisere typer af opkald til hotlinen samt beskrivelsen af rådgivningen. 

It-relateret økonomisk kriminalitet er et stigende problem, og digitale svindlere udvikler hele tiden deres metoder til fx at franarre borgere deres personlige oplysninger. Det kan få ubehagelige konsekvenser, og derfor blev der for et halvt år siden etableret en hotline i Digitaliseringsstyrelsen til hjælp for borgere, der har mistanke om eller har været udsat for identitetstyveri.

Hotlinen rådgiver blandt andet borgere, der har fået misbrugt personlige oplysninger som CPR-nummer eller NemID/MitID-oplysninger, eksempelvis ved at der er blevet optaget lån i borgerens navn eller købt ting. Langt de fleste af opkaldene kommer dog fra snarrådige borgere, som endnu ikke har været udsat for misbrug, men hvor de enten er kommet til at udlevere personlige oplysninger og nu har behov for hjælp til at forhindre et misbrug, har oplevet svindelforsøg på mail, telefon eller sms eller blot har brug for forebyggende vejledning, fx ved et tabt sygesikringsbevis.

Stigning i antallet af henvendelser

Gennemsnittet af ugentlige opkald til hotlinen er næsten tredoblet de seneste tre måneder, hvilket tyder på, at kendskabet til hotlinen er blevet større. Tallene viser, at hotlinen er gået fra 54 ugentlige opkald i månederne juni til august til 148 ugentlige opkald i månederne september til november.

Ud af de ca. 2.300 opkald, hotlinen har modtaget, er ca. 85 pct. direkte relateret til identitetstyveri. Over halvdelen af opkaldene vedrører forebyggende vejledning uden, at der har være tale om reel svindel. I 19 pct. af opkaldene relateret til identitetstyveri oplyser borgeren, at have fået misbrugt sin identitet og i 39 pct. af opkaldene oplyser borgeren at have udleveret oplysninger i forbindelse med svindel, uden at der er sket misbrug.

Det er primært falske mails og sms’er (phishing og smishing), som borgerne har været udsat for, når de ringer til hotlinen. Disse former for svindel udgør næsten halvdelen af opkaldene, som omhandler identitetstyveri. Hotlinen oplever dog også, at borgerne bliver svindlet af en nær relation.

Nedenstående graf viser fordelingen af typer af svindel i forbindelse med opkald, hvor borgeren har oplyst, at der har foregået identitetstyveri eller forsøg herpå.

 Phishing (mail) og smishing (sms) er mest hyppigt oplevet blandt borgerne. Herefter kommer i kronologisk rækkefølge vishing (opkald), borger ved ikke, andet fx tyveri.

Pas på, når du deler dine oplysninger

Vær kritisk når du deler dine personlige oplysninger. Ingen reelle virksomheder eller myndigheder anmoder om dine betalingskortoplysninger, dit NemID/MitID eller andre login-informationer hverken via e-mail, sms eller telefon. Vær opmærksom på mistænkelige mails, sms’er eller telefonopkald –  ser afsenderadressen underlig ud, eller er henvendelsen fra en afsender, som du ikke har en relation til, så kan henvendelsen meget vel være fup.

I tilfælde hvor du opdager identitetsmisbrug, eller hvor der er risiko for misbrug, vejledes der i hotlinen til, at du spærrer dit NemID/MitID samt skifter bruger-id og kode. Derudover rådgiver hotlinen til, at du opretter en politianmeldelse og en kreditadvarsel og sikrer, at der ikke er optaget lån i dit navn eller foretaget ændringer i din NemKonto.

Kontakt hotlinen

Ring på 33 98 00 98 hvis du har været udsat for eller mistænker identitetstyveri.

Du kan ringe døgnet rundt alle dage på året.

Læs mere på sikkerdigital.dk/hotline