Nu opdateres reglerne om webtilgængelighed

14-12-2021
Digital service

Fra 1. januar 2022 skal myndigheder og andre, der arbejder med webtilgængelighed være opmærksomme på, at EU-standarden for webtilgængelighed er blevet opdateret. Konkret drejer det sig om standarden EN 301 549 version 3.2.1, som er den standard myndigheder og offentligretlige organer skal opfylde for at leve op til kravet om tilgængelighed.

Myndigheders og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer anses for at være i overensstemmelse med kravet om tilgængelighed i webtilgængelighedslovens, hvis de opfylder standarden EN 301 549 v.3.2.1 (2021-03), der er fastsat af Europa-Kommissionen.

Pr. 1. januar 2022 opdateres standarden.

En stor del af indholdet i standarden er fortsat det samme, men i den opdaterede version er otte krav blandt andet blevet fjernet, fordi de ikke længere vurderes relevante. Derudover er fem nye krav kommet til. Overordnet er der foretaget en indholdsmæssig omstrukturering af eksisterende krav for at lette læsningen af standarden.