Lanceringen af det nye Digital Post udskydes i fire måneder

28-01-2021

Planen om at sende det nye Digital Post i luften til august 2021 ændres nu til ultimo november 2021, så myndighederne får bedre tid til at forberede omstillingen under COVID-19. Den reviderede tidsplan får ikke konsekvenser for borgere og virksomheder eller omfanget af myndighedernes opgave med omlægning.

Selvom udviklingen af det nye Digital Post kører planmæssigt, og leverancerne fra leverandøren følger den aftalte tidsplan, er der behov for, at Digitaliseringsstyrelsen skyder lanceringstidspunktet til ultimo november 2021. Frem til lanceringen vil borgere og virksomheder fortsat modtage digital post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk, som de plejer.

Digital Post er kritisk infrastruktur

Digital Post-løsningen er en del af Danmarks kritiske it-infrastruktur, og udgør en helt essentiel kommunikationskanal mellem de offentlige myndigheder og borgerne og virksomhederne. Myndighedernes kommunikation til borgere og virksomheder i forbindelse med COVID-19, hvor der i øjeblikket udsendes tilbud om vaccination til store befolkningsgrupper, er et eksempel på dette.

Det vigtigste for Digitaliseringsstyrelsen er, at borgere og virksomheder har tillid til Digital Post som kommunikationskanal, og at overgangen til det nye Digital Post opleves som tryg og nem. Der er ikke nogen overgangsperiode for den nye Digital Post-løsning, og derfor skal alle myndighedernes systemer være klar på datoen for lancering af den nye løsning, hvis de skal kunne sende Digital Post. Det er en omfattende øvelse, som er udført under svære forhold i løbet af det seneste år.

Med den nye tidsplan får myndigheder og leverandører bedre tid til at foretage den omfattende omstilling, der i mange organisationer er udfordret af hjemsendelser og nye opgaver i forbindelse med COVID-19. Den nye tidsplan er derfor med til at sikre, at alle bliver klar til lanceringen af den nye løsning, så borgere og virksomheder oplever en tryg og nem overgang til det nye Digital Post.

Tryg og nem overgang for borgere og virksomheder

Selve kerneudviklingen af den nye Digital Post-løsning kører efter planen og er på nuværende tidspunkt stort set færdigudviklet.

I overgangen til den nye løsning er det samtidig vigtigt, at danskernes digitale post og opsætning af fx læseadgange til posten flytter med til den nye løsning, så overgangen så vidt muligt sker automatisk for borgere og virksomheder. Denne overflytning vil Digitaliseringsstyrelsen gerne understøtte bedst muligt, så overgangen kan foregå endnu nemmere.

Endelig er tidsplanen for migrering af danskernes post presset, hvilket øger risiciene i den del af projektet, hvis der skulle opstå udfordringer i forbindelse med flytning af danskernes post i løbet af foråret.

Udskydelsen af lancering af det nye Digital Post er dermed også med til at sikre en mere robust tidsplan for flytningen af danskernes digitale post, så borgere og virksomheder oplever en tryg og nem overgang til den nye løsning.

Kort om det nye Digital Post

Det er vigtigt, at den offentlige it-infrastruktur følger udviklingen og er med til at sætte nye standarder. Derfor skal danskerne have en ny it-løsning til post fra offentlige myndigheder i november 2021. Med det nye Digital Post får borgere og virksomheder en fremtidssikret, brugervenlig og sikker kommunikation med det offentlige – og omvendt.