Danmark scorer højt i endnu en international måling

04-01-2021
Data

En netop offentliggjort europæisk måling om adgang til åbne offentlige data udnævner Danmark som trendsætter og placerer Danmark på en førsteplads i tæt opløb med flere andre lande.

EU’s European Data Portal (EDP) er en fælleseuropæisk dataportal, der høster data fra medlemsstaternes nationale dataportaler. EDP måler hvert år medlemsstaternes evne til at åbne og udnytte offentlige data, og samler det i et indeks.

Vicedirektør Adam Lebech udtaler:

I Danmark arbejder vi indgående med at få data ud at leve. I de seneste år har vi i en lang række initiativer på tværs af det offentlige arbejdet aktivt med at skabe fundamentet for at stille data til rådighed for videreanvendelse. Derfor glæder det mig også, at vi nu er rykket helt op på førstepladsen og er blevet europamestre på dette felt.

Adam Lebech, Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Sidste år blev det danske datalandskab med flere datadistributører anerkendt af EDP, og Danmark tog et spring fra en bundplacering til en 6. plads på det europæiske åbne data indeks. I år har European Data Portal (EDP) netop offentliggjort, at Danmark indtager en førsteplads, når det gælder den offentlige sektors håndtering af åbne data.

Siden sidste år er vi blevet bedre til at dokumentere effekten af anvendelse af offentlige data og vise eksempler på samfundsøkonomiske gevinster ved blandt andet frikøb af geografiske data og meteorologiske data. Det er en af årsagerne til det løft, vi ser i år, hvor Danmark har opnået førstepladsen og nu bliver kategoriseret i gruppen af trendsættere sammen med et tæt felt af andre lande, herunder Frankrig, Spanien, Irland, Estland, Polen og Østrig.

Der er dog stadig plads til forbedring. Danmark scorer lavest på antal unikke indenlandske og udenlandske brugere, så der skal arbejdes mere med at skabe overblik over og én adgang til de mange offentlige data i de kommende år.

Besvarelsen af EDP-surveyen er udarbejdet i et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere om målingen på Den Europæiske Dataportals hjemmeside