Flere skal teste MitID

02-07-2021
It-løsninger

Når hele Danmarks nye digitale ID går i luften, skal det være nemt og trygt at bruge fra start. Derfor forlænges testperioden for MitID, så flere pilotbrugere og medarbejdere fra blandt andet banker og offentlige organisationer kan teste løsningen, og så de sidste finjusteringer kan foretages, inden NemID bliver til MitID.

Over det kommende år skal hele Danmark have nyt digitalt ID. Det sker for at styrke vores digitale sikkerhed og gøre Danmark klar til fremtiden. For at sikre at løsningen er bedst muligt testet, når MitID går i luften, forlænges testperioden. Det betyder, at de første brugere kan forvente at få MitID fra oktober 2021 i stedet for august 2021, som oprindeligt planlagt.

Borgernes oplevelse af MitID har topprioritet, og derfor vil vi gerne sikre, at de får en tryg og god oplevelse når de skal i gang med at bruge MitID. Derfor forlænger vi nu testperioden, så flere kan teste MitID og alle løsningens funktionaliteter, inden vi ruller løsningen ud til hele Danmark.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Udover ønsket om at få flere til at teste MitID, skal den forlængede testperiode også bruges til at sikre, at alle de understøttende systemer i det offentlige, hos bankerne og eksterne parter er på plads samt justere de mindre uhensigtsmæssigheder, som den nuværende testperiode har afdækket, før MitID introduceres for hele Danmark.

Danmarks nye digitale ID skal selvfølgelig være testet i alle ender og kanter, inden vi inviterer de over fem millioner brugere om bord. Jo bedre vi kan teste og finjustere løsningen, inden vi går i luften, jo mere sikre er vi på, at resten af Danmark også får en god oplevelse, når vi alle skal overgå til MitID frem mod sommeren 2022.

Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark

Finans Danmark udgør sammen med Digitaliseringsstyrelsen partnerskabet bag MitID.

Alle får besked, når de kan få MitID

Overgangen til MitID sker over en længere periode fra oktober 2021 til sommeren 2022. Alle NemID-brugere får direkte besked, når det er deres tur til at få MitID. Det gør de, når de logger ind i deres net- eller mobilbank. Dem, der ikke har netbank, får besked via Digital Post. Når MitID går i luften, lanceres samtidig en landsdækkende kampagne, der skal få alle godt i gang med hele Danmarks nye digitale ID.

Fakta

MitID skal bruges til alt det, vi bruger NemID til i dag, eksempelvis at tjekke årsopgørelsen, kommunikere med det offentlige eller gå på netbanken. Der vil blive tilbudt flere måder at bruge MitID på, som er gratis at få og anvende. 

 • MitID app: MitID er først og fremmest en app til smartphone eller tablet. Med appen kan man med et swipe overføre penge eller logge ind på en digital selvbetjening.
 • MitID kodeviser: MitID kodeviser er et alternativ til dem, der ikke har mulighed for at bruge MitID app. MitID kodeviser er en lille elektronisk enhed, der viser en engangskode, som man indtaster, når man skal bruge MitID. 
 • MitID kodeoplæser: MitID kodeoplæser er et alternativ til dem, der ser dårligt eller har et synshandicap. MitID kodeoplæser har en skærm, hvor koden vises - eller den kan læse koden højt. Der kan tilsluttes høretelefoner, så ingen andre kan høre med.   

Det er herudover muligt at tilkøbe en MitID chip, som hovedsagelig er tiltænkt anvendelse i erhvervsøjemed. 

I testperioden tester udvalgte brugere og medarbejdere - fra bl.a. banker og offentlige organisationer - overgangen til MitID, og hvordan man bruger det herefter. Testperioden foregår i tre bølger, hvor flere og flere testpersoner kommer på, og hvor testpersonerne blandt andet skal teste selve migreringsflowet i deres net- eller mobilbank. Herefter skal de prøve MitID af i forskellige selvbetjeningsløsninger. På baggrund af pilotfasen foretages de sidste justeringer i funktionaliteterne, inden MitID forventes at blive lanceret for hele Danmark i oktober 2021.

 • Det skal være sikkert for alle at bruge deres digitale ID – også i fremtiden. Med MitID rustes Danmark til fremtidens digitale udfordringer og muligheder.
 • Med MitID får Danmark en ny sikkerhedsinfrastruktur for digitale identiteter, hvor sikkerhedskravene lever op til de nyeste, internationale standarder. MitID kan samtidig tilpasses fremtidige udfordringer.
 • Med MitID styrkes sikkerheden, så det bliver sværere at udnytte andres digitale identitet. Med MitID siger vi eksempelvis på sigt farvel til NemID-nøglekortet. Samtidig er man godt beskyttet mod identitetstyveri, da man kan få besked via MitID appen, SMS eller mail, hvis der sker kritiske hændelser, fx hvis MitID nøgleapp downloades på en ny enhed eller du anvender dit MitID fra en pc, du ikke har brugt før.

Overgangen til MitID sker over en længere periode fra primo oktober 2021. Overgangen sker med fokus på en god og tryg brugeroplevelse og vil blive afviklet i et tempo, der tager hensyn til kapaciteten i forhold til registrering og support. De sidste NemID-brugere vil få MitID senest den 30. juni 2022.

 • Alle private NemID-brugere skal overgå fra NemID til MitID. Alle NemID-brugere får i perioden direkte besked, når det er deres tur, når de logger ind i deres net-/mobilbank eller via Digital Post. Nogle brugere skal i forbindelse med skiftet opdatere deres identitetsoplysninger for at blive klar til MitID.
 • Da overgangen fra NemID til MitID sker over en længere periode, vil der være en overgangsperiode, hvor man stadig kan få brug for sit NemID. Først når alle brugere, offentlige myndigheder, organisationer, banker mv har taget det nye MitID i brug, udfases NemID endeligt.

 • Virksomhedsejere og andre med fuld tegningsret i en virksomhed, der i dag benytter deres private NemID i forbindelse med deres virksomhed, kan også fremover benytte MitID, når de skal benytte digitale services i forbindelse med deres virksomhed. Det kan de gøre, så snart de som privatpersoner har taget det nye MitID i brug. Det er den løsning, der i dag hedder NemID privat til erhverv – og som bliver til MitID privat til erhverv.
 • Foreninger vil ligeledes kunne benytte deres private MitID i foreningsarbejdet. Det gælder frivillige foreninger samt almindelige foreninger, andelsforeninger og særlige foreninger. Foreningen kan registrere én foreningsrepræsentant, der repræsenterer foreningen, i CVR-registret. Herefter vil foreningsrepræsentanten kunne benytte sit private MitID, når vedkommende skal agere på vegne af foreningen.
 • Digitaliseringsstyrelsen lancerer i foråret 2022 den kommende erhvervsløsning MitID Erhverv, som afløser NemID medarbejdersignatur. MitID Erhverv udvikles som en del af NemLog-in-projektet. Der kommunikeres målrettet til virksomheder, foreninger og myndigheder, når de kan tage MitID Erhverv i brug.   

MitID ejes af et partnerskab mellem Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen, som repræsenterer de danske banker og det offentlige Danmark, dvs. staten, regionerne og kommunerne. Samarbejdet sikrer, at danskerne fortsat har ét digitalt ID, som kan bruges både til offentlige og private digitale selvbetjeningsløsninger.