Danskernes opmærksomhed på digital sikkerhed skal have et løft: Den nationale cybersikkerhedsmåned vender tilbage

24-06-2021

Oktober måned er national cybersikkerhedsmåned, hvor myndigheder og virksomheder sætter ekstra fokus på at styrke den digitale sikkerhed i Danmark. Ambitionen er, at myndigheder, virksomheder og organisationer vil støtte op om måneden og afholde aktiviteter, der kan løfte danskernes viden om, hvordan de digitalt beskytter sig selv og deres informationer.

Det er tredje år, at vi gennemfører den nationale cybersikkerhedsmåned, og det er forhåbningen, at der ligesom tidligere vil være stor opbakning fra eksperter og organisationer til at udbrede viden og kendskab om cybersikkerhed gennem blandt andet åbne og gratis webinarer og andre events.

Danmark er nået langt med digitaliseringen, og det giver os mange muligheder, men gør os samtidig sårbare over for cyberangreb. De it-kriminelle bliver hele tiden dygtigere til at misbruge virksomheder og borgere, og det kræver både viden og vedvarende opmærksomhed at navigere digitalt og beskytte sig.

Cybersikkerhedsmåneden skal med information, videndeling og fokus på sikker adfærd gennem en hel måned bidrage til at klæde myndigheder, borgere og virksomheder bedre på til at modstå cybertrusler, når de benytter de digitale redskaber.

Danskerne bliver mere og mere digitale, og derfor er cybersikkerhed vigtigere end nogensinde. Det er vigtigt, at vi alle sammen er bevidste om at have en sikker digital adfærd, så vi ikke er så udsatte for it-kriminalitet. Cybersikkerhedsmånedens mål er netop at sætte fokus på cybersikkerhed og i fællesskab klæde danskerne bedre på til at agere sikkert digitalt mod stadig mere avancerede digitale trusler. Vi håber, at mange vil bruge anledningen til at tale om cyber- og informationssikkerhed og benytte sig af de udbudte tilbud og aktiviteter.

Tanja Frank, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Cybertruslen er høj og vedvarende. Covid19-pandemien har medført en kraftig udvikling i anvendelsen af digitale løsninger til stor gavn for vores samfund. Men bagsiden er, at vi som borgere, myndigheder og virksomheder er udsatte for digitale angreb. Hackergrupperne udvikler sig hurtigt - og det skal vi også. Cybersikkerhed er en opgave, der bedst løses i fællesskab, og vi ser frem til at få bredt dette budskab ud i den nationale cybersikkerhedsmåned.

Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed.

Sammen står vi stærkere

Digitaliseringsstyrelsen er national koordinator for cybersikkerhedsmåneden med Erhvervsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed som medafsendere. Derudover er der en lang række samarbejdspartere, herunder Cybersikkerhedsrådet, som alle er med til at samle et bredt og fagligt kompetent felt inden for cybersikkerhed i Danmark. Det giver alle deltagere en stor mulighed for at sætte deres præg på den nationale cybersikkerhedsmåned, og vi vil opfordre til, at alle potentielle bidragsydere melder deres aktiviteter ind til den samlede nationale aktivitetsoversigt, som andre dermed kan få glæde af.

Hvad kommer der til at ske?

Cybersikkerhedsrådet vil igen i år afholde et større arrangement i starten af oktober. Digitaliseringsstyrelsen vil lave en kampagne målrettet udvalgte borgermålgrupper, mens Erhvervsstyrelsens nye kampagne sætter fokus på sikkerhed i virksomheder. I år vil der ligeledes blive afholdt lokale arrangementer målrettet myndigheder om ISO 27001 standarden (ISO Boot-camp 2021). Center for Cybersikkerhed vil ligesom sidste år tilbyde en række oplæg og briefinger med centerets specialister. Og endelig er det forventningen, at en lang række andre samarbejdspartnere vil støtte op gennem arrangementer og omtale via sociale medier.

Få mere at vide på sikkerdigital.dk

På sikkerdigital.dk vil information om den nationale cybersikkerhedsmåned løbende blive tilgængeligt.

Kort om national cybersikkerhedsmåned

  • National cybersikkerhedsmåned ligger i oktober.
  • Initiativet ligger i forbindelse med den europæiske cybersikkerhedsmåned.
  • Digitaliseringsstyrelsen er national koordinator for den nationale cybersikkerhedsmåned. Initiativet gennemføres i samarbejde med Center for Cybersikkerhed og Erhvervsstyrelsen.
  • Læs mere om cybersikkerhedsmåneden på sikkerdigital.dk. Fx kan du se alle de gratis foredrag om sikkerhed, som du kan booke til din organisation, og du orientere dig i de øvrige aktiviteter. Siderne vil løbende blive opdateret.
  • På sikkerdigital.dk har Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samlet vigtig viden om informationssikkerhed til borgere, virksomheder og myndigheder.