Økonomiaftaler sætter den økonomiske ramme for fællesoffentlig digitalisering i 2022 til 2025

14-06-2021
Digital transformation

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået aftale om kommunerne og regionernes økonomi for 2022. Årets aftale byder blandt andet på en økonomisk ramme til en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Derudover er der finansiering til at videreføre flere indsatser, der allerede er i gang på det digitale område.

De nyligt indgåede økonomiaftaler for 2022 mellem regeringen, KL og Danske Regioner har flere digitale aftryk – ikke mindst en økonomisk ramme for en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der skal bidrage til at løfte velfærden og understøtte den grønne omstilling på tværs af den offentlige sektor.

Økonomisk ramme til en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi på plads

Regeringen, KL og Danske Regioner er ved dette års økonomiaftaler blevet enige om at afsætte en økonomisk ramme på 80 mio. kr. årligt i 2022-2025 til at fortsætte det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering i en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Den nye digitaliseringsstrategi skal afløse den forhenværende strategi, der udløb ved udgangen af 2020.

Regeringen nedsatte i foråret 2021 et digitaliseringspartnerskab bestående af topledere fra erhvervslivet, eksperter på det digitale område og arbejdsmarkedets parter.

Digitaliseringspartnerskabet skal i efteråret 2021 komme med anbefalinger til regeringen på det digitale område. Regeringen, KL og Danske Regioner har derfor aftalt, at en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi afventer partnerskabets anbefalinger.

Igangværende indsatser videreføres

En del af den økonomiske ramme for 2022 er udmøntet med henblik på at styrke og videreføre arbejde, der allerede er i gang på det digitale område. Det gælder fx hjælp og vejledning til digitalt udfordrede borgere samt kommunikationsindsatser om cyber- og informationssikkerhed målrettet borgere og virksomheder.

Der er i aftalen også fokus på fortsat at skabe bedre sammenhæng på tværs af digitale løsninger og myndighedsområder. Fx tilføjes nye dataområder til Mit Overblik på borger.dk, og det er aftalt at digitalisere dele af ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen på kørekortområdet.

Bedre rammer for digitalt samtykke

Regeringen, KL og Danske Regioner er ved årets økonomiaftaler desuden enige om, at det skal gøres nemmere og tryggere for borgere at afgive, administrere og få overblik over relevante samtykker, fx til udveksling af personoplysninger eller til sagsbehandling ved offentlige myndigheder. En fællesoffentlig, digital samtykkeløsning skal fx give borgerne overblik over, hvilket samtykker, de har afgivet og gøre det lettere at tilbagekalde et samtykke.

Der er afsat midler til at udvikle en simpel samtykkefunktionalitet samt efterfølgende drift, forvaltning og support samt støtte til implementering. Dertil skal arbejdet med fælles arkitektur og standarder for samtykke færdiggøres. Det understøtter, at en samtykkeløsning kan spille sammen med myndighedernes it-systemer og fx kan integreres til relevante fagsystemer.

Se pressemeddelelse om økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2022 på fm.dk 

Se pressemeddelelse om økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2022 på fm.dk