Se eller gense Cybersikkerhedsrådets webinar om kompetenceudfordringer

11-06-2021
Sikkerhed

To keynotes, seks konkrete virksomhedscases og en paneldebat gav inspiration til arbejdet med at styrke kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed. Nu kan du se eller gense Cybersikkerhedsrådets webinar fra den 1. juni 2021.

Danske virksomheder og myndigheder har i stigende grad behov for at rekruttere medarbejdere med kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed. Men det kan være en udfordring, for som det ser ud lige nu, kan udbuddet ikke følge med efterspørgslen. Derfor inviterede Cybersikkerhedsrådet til webinar om kompetenceudfordringer den 1. juni.

Deltagerne kunne høre professor i cybersikkerhed og landstræner for det danske cyberlandshold, Jens Myrup Pedersen, fortælle om at tiltrække unge til området. Han lagde vægt på, at en karriere inden for cybersikkerhed rummer mange muligheder, og at det er vigtigt at understøtte fællesskaber, hvor unge kan mødes omkring forskellige aktiviteter med cyber- og informationssikkerhed som fokus. Derefter gav vicedirektør for Erhvervsstyrelsen, Torsten Andersen, indblik i situationen i danske virksomheder, hvor efterspørgslen efter cybersikkerhedskompetencer er stigende og spænder bredt.

Problemstillingen blev konkretiseret gennem seks case-oplæg fra virksomheder og myndigheder, der gav indblik i, hvordan de arbejder med at opbygge de rette kompetencer. Deltagerne blev blandt andet klogere på, hvordan store virksomheder som Novo Nordisk rekrutterer og sikrer kvalificerede medarbejdere, men også hvordan den mindre virksomhed Phoenix Design Aid har oprustet på området, efter at virksomheden blev ramt af et cyberangreb.

Webinaret blev afrundet med en paneldebat med deltagelse af blandt andet direktør i Digitaliseringsstyrelsen Tanja Franck, der blandt andet kom omkring muligheder for hurtige uddannelsesløft, brug af sidemandsoplæring og mentorordning til at opkvalificere medarbejdere samt gode rekrutteringserfaringer med at fokusere på ansøgeres drivkraft for at arbejde med cyber- og informationssikkerhed.

Vigtigheden af emnet blev understreget af de mere end 200 deltagere, der fulgte med og bød aktivt ind med kommentarer, inspiration og spørgsmål undervejs, hvorved de bidrog til at kvalificere webinaret med relevante perspektiver.

Du kan se webinaret her via VideoTool

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikrer videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen. Rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Tanja Franck, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed og Bjarke Alling, koncerndirektør for Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.