Ændring af lov vil styrke adgangen til offentlige data

05-05-2021
Data

Offentlige myndigheder og institutioner ligger inde med store mængder data, der kan have værdi for samfundet. Folketinget har netop vedtaget en lovændring, så loven nu også omfatter data hos visse offentlige virksomheder og forskningsdata. Samtidig skal der skabes gennemsigtighed i betaling for offentlige data.

For at sikre at alle borgere og virksomheder opnår nem og lige adgang til de offentlige data, har Folketinget den 4. maj vedtaget ændringer til PSI-loven, som fastlægger regler for, hvordan offentlige myndigheder skal behandle anmodninger om adgang til data og på hvilke betingelser.

PSI-loven har til formål at skabe lettere adgang til offentlige data ved at fremme lige muligheder og ensartede vilkår, når borgere og virksomheder anvender offentlige data. Det understøtter muligheder for at videreanvende offentlige data til udvikling af nye forretningsmodeller for særligt små og mellemstore virksomheder.

Loven vil som noget nyt gælde for visse offentlige virksomheder. Det gælder blandt andet offentlige forsyningsvirksomheder som fx kommunale vandselskaber, som skal overholde krav om fx gennemsigtighed og formater, når de udstiller data.

Forskningsdata er nu også omfattet af loven og skal i visse tilfælde være gratis at anvende. Allerede i dag er meget forskningsdata offentligt tilgængelige for brugerne, og loven indeholder også mulighed for, at der senere kan fastsættes regler om, i hvilket format og efter hvilke standarder forskningsdata skal gøres offentligt tilgængelige.

Loven ændrer desuden reglerne for betaling og salg af offentlige data, blandt andet ved at der skal føres en offentlig liste over de myndigheder, der af forskellige årsager kan være undtaget fra de generelle krav om gratis adgang.

Dataøkonomien i EU bliver styrket

PSI-loven implementerer det europæiske åbne data-direktiv fra 2019. Direktivet formulerer en vision for hele EU om at åbne og forbedre kvaliteten af offentlige data af høj værdi. Det vil skabe lettere adgang til data på tværs af EU og dermed bidrage til at styrke EU’s dataøkonomi.

Som en del af åbne data-direktivet skal der udvælges data af høj værdi for samfundet inden for geospatiale data, jordobservation og miljø, meteorologiske data, statistik, virksomheder og virksomhedsejerskab samt mobilitet. De udvalgte højværdidata skal være gratis og tilgængelige. De europæiske medlemslande forventes at fastlægge listen over datasæt af høj værdi i sommeren 2021.

Læs mere om PSI-loven