Evaluering: Ny lovgivning understøtter i stigende grad god, ansvarlig digitalisering

25-05-2021
Digital transformation

Ministerierne har stadig mere fokus på, hvordan ny lovgivning kan administreres digitalt. Samtidig er der kommet mere fokus på databeskyttelse og retssikkerhed. Til gengæld er der fortsat et stykke vej for eksisterende lovgivning, som kan være vanskelig at administrere digitalt. Det viser en ny evaluering af arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning.

Siden 2018 har ny lovgivning skulle være digitaliseringsklar. Det betyder, at der i det lovforberedende arbejde er stort fokus på den efterfølgende implementering og på at skabe lovgivning, der understøtter nem, digital administration af de nye regler.

Brug af data, it og ny teknologi skal sikre en effektiv offentlig sektor uden at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed. Der er nu gennemført en evaluering af de første to års indsats med at sikre digitaliseringsklar lovgivning.

Jeg glæder mig over, at der i stigende grad er fokus på at anvende de digitale muligheder samtidig med, at der er stort fokus på databeskyttelse og borgernes retssikkerhed. En lovgivning, hvor den digitale implementering er tænkt grundigt igennem, har de bedste forudsætninger for både at være enkel at forstå, let at administrere og for at understøtte en sammenhængende offentlig sektor. 

Signe Caspersen, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Det er blandt evalueringens konklusioner, at principperne for digitaliseringsklar lovgivning anvendes i stadig større omfang, og at implementeringskonsekvenser - særligt når det kommer til lovgivningens konsekvenser for borgere og for databeskyttelsen - i stigende grad beskrives i lovforslag.

Eksisterende lovgivning og tidlig fokus kan styrke indsatsen

Evalueringen peger også på, at indsatsen med at gøre lovgivningen digitaliseringsklar ikke er i mål endnu. Det er fx en udfordring, at den eksisterende lovgivning fra før 2018 ikke er digitaliseringsklar. Det komplicerer mulighederne for en helhedsorienteret og sammenhængende offentlig digitalisering fremover, da meget ny lovgivning bygger på eksisterende love.

I evalueringen påpeger flere ministerier desuden, at der vil være fordele ved at beskrive og indtænke digitale løsninger og muligheder tidligere i beslutningsprocessen. Hvis der er taget højde for elementerne i digitaliseringsklar lovgivning allerede, når politiske udspil forhandles og politiske aftaler indgås, vil det øge mulighederne for at være på forkant med principper og implementeringskonsekvenser, når den konkrete lovgivning bygges op. Herved styrkes grundlaget for, at lovgivning i sidste ende er let at forstå, kan administreres enkelt og i vidt omfang implementeres digitalt.