Næste generation Digital Post udskydes til første kvartal 2022

24-11-2021
It-løsninger

Det nye Digital Post fra offentlige myndigheder, som var planlagt til at gå i luften den 30. november 2021, udsættes til første kvartal 2022. Indtil da vil borgere og virksomheder fortsat modtage Digital Post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk, som de plejer.

Den nye løsning til Digital Post sættes først i drift i begyndelsen af det nye år. Lanceringen af løsningen, som ellers er færdigudviklet og klarmeldt til at gå i luften den 30. november, udskydes til første kvartal 2022.

Den nye Digital Post-løsning er en kompleks løsning, som kræver flere end tusinde integrationer mellem løsningen, myndigheder og leverandører. Regionerne har rejst bekymring om, at en fastholdelse af det planlagte lanceringstidspunkt udgør en betydelig risiko på et tidspunkt, hvor sundhedsvæsnet i forvejen er presset. Hertil kommer, at sundhedsmyndighederne i den nuværende situation vurderer det afgørende at kunne sende coronarelateret Digital Post ud til borgerne.

Sygdomssituationen i det danske samfund stiller i øjeblikket særligt høje krav til, at leverancen af Digital Post til borgere og virksomheder er stabil og pålidelig til hver en tid, så sundhedsfaglig information kan komme hurtigt, nemt og sikkert ud til alle modtagere.

Det er derfor afgørende, at der på nuværende tidspunkt ikke sker større driftsforstyrrelser på en kritisk infrastruktur som Digital Post-løsningen, også selvom sådanne forstyrrelser måtte være kortvarige.

Sikkerhed og tryghed kommer i første række

Digitaliseringsstyrelsen vurderer derfor, at det er mest hensigtsmæssigt at udskyde lanceringen for yderligere at sikre driftssikkerheden ved lanceringen af den nye løsning på et tidspunkt, hvor rettidig kommunikation mellem offentlige myndigheder, borgere og virksomheder aldrig har været vigtigere.

Som ansvarlig myndighed for landets kritiske it-infrastruktur er det vigtigt for os ikke at skabe usikkerhed hos myndighederne. Vi befinder os i øjeblikket i en tid, hvor sundhedsvæsenet er under pres, og kommunikation fra offentlige myndigheder om fx vaccineindkaldelser er helt kritisk for vores samfund. Det stiller øgede krav til driftsstabiliteten ved en løsning som Digital Post. Derfor må vi desværre med kort varsel meddele, at vi har besluttet at udsætte lanceringen. Vi skal nu lægge en detaljeret plan for, hvornår løsningen helt præcist lanceres i første kvartal af 2022.

Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen

Digital Post består ikke bare af den centrale postkasse (selve Digital Post-løsningen) men også af alle de systemer, som bruges til at sende post til og fra postkassen. Derfor er der tale om adskillige tusinde integrationer, der skal sættes op i tillæg til de integrationer, der skal finde sted fra de platforme, hvor borgere og virksomheder læser deres post.

En ny dato for lancering forventes annonceret i december.

Udsættelsen sker i forbindelse med leverandørskift af Digital Post og ved overgangen fra det hidtidige it-system hos e-Boks A/S til det kommende it-system, der driftes af Netcompany A/S. Ved overgangen til den nye postløsning hjemtager Digitaliseringsstyrelsen dataansvar, strategisk ejerskab og beslutningskompetence for Digital Post, samt sørger for flytning af borgeres og virksomheders post.