Status for statens store it-projekter

02-11-2021
Styring

Statens It-råd har offentliggjort status for statens store it-projekter i første halvår 2021, der omfatter 45 projekter.

Statens It-råd vurderer løbende statens store it-projekters tilstand og tildeler projekterne trafiklys. Vurderingen sker på baggrund af projekternes oplysninger om status herunder risikobillede og forventede afvigelser fra den planlagte tids-plan, budget og gevinstrealisering.

Den igangværende portefølje af projekter

It-rådets igangværende projektportefølje udvides med fire projekter siden sidste statusrapportering. 10 projekter rapporterer for første gang ved denne statusrapportering, og seks projekter er afsluttet og får dermed ikke noget trafiklys. It-rådet har tildelt 17 grønne trafiklys, 11 gule trafiklys og 11 røde trafiklys. Et rødt trafiklys betyder, at der bør være særlig ledelsesopmærksomhed på at håndtere udfordringer i projekterne, og It-rådet er i dialog med de pågældende projekter.

Statusrapport 2021 om it-projekter og it-systemporteføljer

Med lanceringen af Strategi for it-styring blev It-rådets portefølje udvidet til bå-de at omfatte it-projekter og it-systemporteføljestyring. Til foråret udkommer den uddybende statusrapport for 2021, der ud over it-projekter også vil omhandle myndighedernes it-systemporteføljer. I statusrapporten vil det for første gang være muligt at give et samlet overblik over it-systemtilstanden og en status på it-systemporteføljestyringen på tværs af hele staten, da alle statslige myndigheder, der opfylder kravene, ved udgangen af 2021 har været til review ved It-rådet.