Der kan ikke sendes beskeder i Digital Post den 26. – 29. november

25-10-2021
It-løsninger

I de kommende dage modtager 4,5 millioner borgere og 800.000 virksomheder brev fra Digitaliseringsstyrelsen om, at de om en måneds tid kortvarigt ikke vil kunne modtage eller besvare Digital Post fra staten, regionerne og kommunerne. Det skyldes, at der fra den 26. november til 29. november 2021 skal overflyttes data fra den eksisterende løsning til det nye Digital Post, som lanceres ultimo november.

Lanceringen af den nye offentlige it-løsning til Digital Post den 30. november nærmer sig.

Derfor får alle danske borgere over 15 år og virksomheder allerede nu besked i Digital Post om, at myndigheder ikke sender Digital Post til dem fra den 26. november til 29. november, ligesom det heller ikke vil være muligt at besvare Digital Post fra offentlige myndigheder i den pågældende periode.

Alle kan dog i perioden fortsat logge ind og læse deres gamle Digital Post fra myndighederne samt modtage ny post fra private virksomheder, som sender post via e-Boks.

Fokus på en forsvarlig og sikker overgang

Digitaliseringsstyrelsen skal i de fire dage flytte de sidste data fra den eksisterende løsning til den nye Digital Post-løsning for offentlige myndigheder. Derudover understøtter omstillingsperioden, at myndighederne sikkert kan foretage de sidste migreringer til den nye løsning, så de er klar til at sende vigtige beskeder i det nye Digital Post, når den nye løsning går i luften den 30. november.

Det er desværre altid ubelejligt, når myndigheder ikke kan komme i kontakt med virksomheder og borgere via Digital Post og omvendt. Men vi håber, at vi, ved at varsle myndigheder, borgere og virksomheder i god tid, mindsker generne ved denne planlagte periode, som strækker sig over fire dage, hvoraf to af dagene er weekend. Det er en teknisk nødvendighed for at understøtte en forsvarlig og sikker overgang, så den bliver så gnidningsfri som muligt for alle. 

Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen

Kort om det nye Digital Post

  • Borgere og virksomheder skal ikke gøre noget for, at Digitaliseringsstyrelsen kan flytte deres gamle post over i den nye løsning til Digital Post.
  • Når du logger på Digital Post den 30. november, kan du igen modtage og besvare beskeder fra det offentlige samt finde og besvare tidligere modtaget post fra staten, regionerne og kommunerne.
  • Med det nye Digital Post har borgere og virksomheder fortsat kun én postkasse fra det offentlige, men posten fra det offentlige kan tilgås via flere platforme: borger.dk, Virk, den nye Digital Post-app samt e-Boks og mit.dk.
  • Borgere over 15 år og virksomheder er fortsat lovmæssigt forpligtet til at modtage Digital Post. Medmindre man er fritaget herfor. Er man tidligere fritaget for Digital Post, er man det også fremover.
  • Digital Post er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet i samarbejde med Danske Regioner og KL.

Værd at vide om, hvor du kan læse Digital Post fra den 30. november

Fra den 30. november får alle mulighed for at tilgå Digital Post fra offentlige myndigheder via nedenstående platforme:

  • Det offentlige stiller følgende tre platforme til rådighed: borger.dk, Virk og en ny Digital Post-app. Appen er først tilgængelig den 30. november. På de tre platforme kan du udelukkende læse Digital Post fra offentlige myndigheder.
  • Derudover har to private aktører meldt ud, at de stiller deres platforme til rådighed for Digital Post: e-Boks og mit.dk. Her vil du både kunne læse offentlig Digital Post og få post fra virksomheder som fx banker og forsikringsselskaber, der har indgået en privat aftale med selskaberne bag platformene. Det er selskabet e-Boks A/S, der står bag e-Boks, og Netcompany A/S er selskabet bag mit.dk.