Digitaliseringspartnerskabet afleverer sine anbefalinger til regeringen

01-10-2021
Digital transformation

Digitaliseringspartnerskabet har udarbejdet anbefalinger til Danmarks fremtidige digitalisering og har den 1. oktober afleveret sine anbefalinger til regeringen. Anbefalingerne vedrører både den offentlige og private sektor samt offentligt-privat samarbejde.

""

Digitaliseringspartnerskabet har siden marts 2021 arbejdet med sine anbefalinger til, hvordan Danmark bedst udnytter og omsætter de teknologiske muligheder i fremtiden. Anbefalingerne indgår nu som indspil til regeringens strategiarbejde og politiske udspil på det digitale område.

Digitaliseringspartnerskabet har bestået af formand, Jim Hagemann Snabe, og 27 faste medlemmer. Medlemmerne er topledere og eksperter fra dansk erhvervsliv, forskningsverden, civilsamfund og arbejdsmarkedets parter, KL og Danske Regioner.

Digitaliseringsstyrelsen har sammen med digitaliseringsenheden, der har bestået af flere ministerier, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, KL og Danske Regioner, understøttet Digitaliseringspartnerskabets arbejde.