Digitaliseringsstyrelsen klæder it-frivillige på til at hjælpe borgere med offentlige digitale løsninger

27-10-2021
Digital service

Digitaliseringsstyrelsen lancerer i oktober to nye digitale hjælpemidler målrettet it-frivillige. En portal, hvor it-frivillige kan finde inspiration og information og det virtuelle læringsmiljø demo.borger.dk. Målet med dem begge er at understøtte it-frivilliges vejledning i offentlige digitale løsninger.

I Danmark udvikler den offentlige digitalisering sig hele tiden og giver dan-skerne nye muligheder i hverdagen. Det påvirker os alle, men især for de digi-talt udfordrede borgere kan forandringerne og den stigende digitalisering være svær. Borgere, som har svært ved det digitale, har ofte brug for en hjælpende hånd til at komme trygt og sikkert over på nye løsninger. 

Her spiller it-caféer, digitale hjælpemidler og undervisningstilbud på blandt andet biblioteker og i interesseorganisationer for eksempelvis ældre en vigtig rolle i, at alle borgere kan være en del af det digitale fællesskab. Landet over står engagerede frivillige klar til at vejlede og give de borgere, der måtte have brug for det, en hjælpende hånd med stort og småt i den digitale hverdag.

For at understøtte de it-frivilliges vigtige arbejde, lancerer Digitaliseringsstyrelsen en ny portal, digst.dk/it-frivillig og en opdatering af læringsmiljøet demo.borger.dk

Offentlig digitalisering skal gøre hverdagen lettere for borgerne og medvirke til en mere sammenhængende og effektiv offentlig service. For nogle borgere er det en udfordring at begå sig digitalt og føle sig trygge ved at give sig i kast med nye, digitale løsninger. Her er det helt uvurderligt, at vi får god hjælp fra de it-frivillige, som ude lokalt står klar med støtte og vejledning til, hvordan de nye digitale løsninger fungerer. 

Tanja Franck, Direktør for Digitaliseringsstyrelsen

Konkret hjælp til vejledning

På portalen digst.dk/it-frivillig vil it-frivillige fremover kunne finde materiale, som kan anvendes direkte i deres vejledning og undervisning i de forskellige offentlige digitale løsninger. Med portalen er der skabt en omfattende materialesamling målrettet de frivillige og det vigtige arbejde, de bidrager med. Materialesamlingen dækker digitale løsninger, som MitID, apps som fx Kørekort-appen og Sundhedskort-appen og omfatter også tematiske undervisningsforløb om fx sikker digital adfærd.

Demo.borger.dk er et læringsmiljø, hvor alle borgere siden august har kunne øve sig i at bruge MitID. Fra oktober udvides demo.borger.dk til også at indeholde en demoversion af det nye Digital Post. De it-frivillige kan anvende demo.borger.dk til at undervise borgere i de to offentlige digitale løsninger uden at anvende personlige loginoplysninger eller sende information til offentlige myndigheder ved en fejl. Den rigtige digitale post-løsning lanceres den 30. november 2021.

Det er håbet, at portalen og demo.borger.dk kan bidrage med både inspiration og en kvalificering af de it-frivilliges undervisning og vejledning. Portalen og demo.borger.dk er blevet til på baggrund af ønsker og erfaringer fra Netværk for digital inklusion, som løbende bidrager med vigtig viden til Digitaliseringsstyrelsens arbejde med digitalt udfordrede grupper.

Portalen digst.dk/it-frillig

Portalen digst.dk/it-frivillig er en del af et undervisningskoncept målrettet frivillige it-hjælpere. Undervisnings- og vejledningsmaterialet på portalen er til inspiration og fri afbenyttelse for alle.

Siderne opdateres løbende, så det kun er relevant og tidssvarende materiale, der er tilgængeligt. I takt med at nye løsninger udvikles og tages i brug, vil der komme nyt materiale til.

Materialerne og undervisningsforløbene er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og samarbejdspartnere, som fx biblioteker og interesseorganisationer.

Besøg digst/it-frivillig.dk

Læringsmiljøet demo.borger.dk

Demo.borger.dk er et gratis læringsmiljø, som kan anvendes af alle til hjælp og undervisning i MitID og den nye Digital Post.

Demo.borger.dk skal understøtte og forbedre indsatsen over for de borgere, der har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige. På den måde kan borgerne blive mere trygge og fortrolige med, hvordan MitID og Digital Post virker.

Med demo.borger.dk undgår borgeren at bruge egne personlige oplysninger, og der er ingen risiko for at sende information til en offentlig myndighed ved en fejl.

Demo.borger.dk er ejet af Digitaliseringsstyrelsen.

Besøg demo.borger.dk

Læs mere om demo.borger.dk