Cybersikkerhedsrådet inviterer til webinar: Kort og konkret om cybersikkerhed

20-09-2021
Sikkerhed

Cybersikkerhedsrådet åbner den nationale cybersikkerhedsmåned med et webinar fredag den 1. oktober. Deltag og få ”hands on viden” og konkrete værktøjer til at styrke cyber- og informationssikkerheden.

Fredag den 1. oktober kl. 9.30 – 14.00 skyder Cybersikkerhedsrådet den nationale cybersikkerhedsmåned i gang med webinaret "Kort og konkret om cybersikkerhed". Alle interesserede er velkomne.

Webinaret holdes i to dele: Første del kl. 9.30-11.30 er især for virksomheder og myndigheder. Bliv blandt andet klogere på cybersituationsbilledet i Danmark og få konkrete råd til, hvordan man sikrer logning i it-systemer, kontrol over systemadgange og efterlevelse af tekniske minimumskrav.

Anden del afholdes kl. 12-14 og henvender sig især til organisationer, der helt eller delvist arbejder med at undervise i eller hjælpe borgere med it-sikkerhed, for eksempel biblioteker, borgerservice og it-undervisere. Bliv blandt andet klædt på med den nyeste viden om identitetstyveri, og hvordan borgere kan få hjælp til at forebygge det. Få inspiration og værktøjer til at lave stærke kodeord og bliv bedre til at guide borgere i at undgå digitale fælder ved nethandel.

Journalist og kommunikationschef i Dansk IT, Kim Stensdal, vil som moderator lede deltagerne godt igennem programmet.

Se hele programmet nedenfor.

Webinaret er gratis og åbent for alle.

Tilmelding

Tilmeldingsmodul til del 1: Cybersikkerhed i virksomheder og myndigheder

Tilmeldingsmodul til del 2: Formidling af cybersikkerhed

Del 1: Cybersikkerhed i virksomheder og myndigheder

Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed

Formandskabet for Cybersikkerhedsrådet byder velkommen

 

David Ladd, Sr. Director of Threat Intelligence Program Management, Microsoft Threat Intelligence Center

Kirsten Hede, projektdirektør for cyber, Bestyrelsesforeningen

I kernen af enhver forretningsmæssig beslutning er styring og afvejning af risici. Jo mere digitale virksomheders produkter og infrastruktur er, jo mere sårbare er de over for cyberangreb. Derfor skal der stilles skarpt på cyber- og informationssikkerhed i bestyrelseslokalet.

Kenneth Bjerregaard Jørgensen, Threathunter, EnergiCERT

God logning er forudsætningen for at vide det - og vide, hvordan du skal reagere - hvis en hacker har fundet vej ind i dit system. Threathunter Kenneth Bjerregaard Jørgensen giver dig sine bedste råd til god logning i it-systemer.

Eva Elisabeth Roland, specialkonsulent, Erhvervsstyrelsen

Ved at følge syv grundlæggende råd om cybersikkerhed, kommer du langt med at beskytte virksomheden mod hackerne.

Forebyg ransomware med fokus på systemadgange og brugerkonti

Peter K., chef for Situationscenteret, Center for Cybersikkerhed

Har din virksomhed kontrol over systemadgange? Står gamle brugerkonti hen? Hackere skaffer sig ofte adgang til systemer gennem lækkede passwords fra tidligere administratorer og konsulenter.

Thomas Holmstrøm Frandzen, chefkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen

Med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi fra 2019 blev det besluttet, at de statslige myndigheder skal efterleve en række tekniske minimumskrav for at sikre et højt fælles sikkerhedsniveau i staten. Digitaliseringsstyrelsen har i 2021 taget temperaturen på, hvordan det går med efterlevelse af kravene.

Del 2: Formidling af informationssikkerhed

Tanja Franck, direktør for Digitaliseringsstyrelsen

Formandskabet for Cybersikkerhedsrådet byder velkommen

 

 

Torben Clausen, direktør, Operate

Hvordan kan vi påvirke og ændre vaner hos borgere gennem kommunikation? Hvad er udfordringerne?

Kresten Thye Munksgaard, sektionsleder for forebyggelse og analyse, Politiets Landsdækkende Center for it-relateret økonomisk kriminalitet

Indblik i LCIK's kortlægning af hvilke former for it-relateret kriminalitet, danskerne anmelder. Hvad kan vi lære, og hvordan kan borgere hjælpes?

Marie Wessel, kontorchef for cyber- og informationssikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen

De største faldgruber i forbindelse med identitetstyveri og læringer fra Digitaliseringsstyrelsens nye hotline – hvilke mønstre kan vi se? Hvad skal borgere oplyses om for at undgå identitetstyveri, og hvad hvis skaden er sket?

Julie Brogaard Schytz, chefkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen

Vi kan blive meget bedre til at bruge stærke kodeord – og til ikke at genbruge eller dele dem. Hvordan kan vi arbejde med at kommunikere vigtigheden, og at der findes gode teknikker?

Maj Weise Christiansen, kommunikationsmedarbejder, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Vi handler mere og mere online, og der er flere digitale svindlere – hvor falder borgerne i fælden, og hvordan kan der arbejdes forebyggende med oplysning og vejledning?

Om Cybersikkerhedsrådet

Cybersikkerhedsrådet rådgiver regeringen om, hvordan den digitale sikkerhed styrkes og sikrer videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverdenen. Rådet skal desuden undersøge behovet for og foreslå udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer, blandt borgere og medarbejdere.

Cybersikkerhedsrådet er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og deres faglighed spænder bredt over strategiske og juridiske såvel som teknologiske kompetencer. Møderne ledes af det offentligt-private formandskab bestående af Tanja Franck, direktør for Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed og Bjarke Alling, koncerndirektør for Liga ApS. Cybersikkerhedsrådet blev nedsat i december 2019, og medlemmerne er udpeget for perioden 2019-2021.