Hjemmesiden for Fællesoffentlig Digital Arkitektur relanceres

01-04-2022
Data

Hjemmesiden for Fællesoffentlig digital arkitektur (FDA) har fået et løft og en række væsentlige opdateringer. Den gamle side var blevet forældet, så det var tid til at optimere brugeroplevelsen.

En mere brugervenlig hjemmeside

Hjemmesiden for Fællesoffentlig Digital Arkitektur (arkitektur.digst.dk) er blevet justeret, så den passer bedre til brugernes behov og er blevet mere tidssvarende. Hjemmesiden er målrettet it-arkitekter og projektledere, som arbejder med arkitektur inden for offentlig digitalisering. 

Større fokus på genbrug og nye anvendere

Nuværende brugere af FDA har efterspurgt et sted, hvor de kan lade sig inspirere af eksisterende digitale byggeblokke. Derfor er hjemmesiden blevet forsynet med en ”Genbrugsstation”, som udover FDAs produkter viser relevante byggeblokke, der ikke er en del af FDA, til inspiration og genbrug.

Byggeblokkene er samlet i et overblik for de væsentlige elementer i den Fællesoffentlige Digitale Arkitektur og andre fællesoffentlige samarbejder. Overblikket omhandler også andre offentlige sammenhænge, herunder EU, men er ikke udtømmende. Fælles for alle byggeblokkene i overblikket er, at de egner sig godt til at blive genbrugt på tværs.

Der er også etableret særlige indgange til tre centrale målgrupper, som skal hjælpe nye anvendere af den fællesoffentlige arkitektur i gang, uanset om du er projektleder, arkitekt eller datamodellør. På den måde guides du som ny anvender i gang trin for trin med den konkrete information, der er relevant for netop din målgruppe.

Besøg hjemmesiden Fællesoffentlig Digital Arkitektur

Nye produkter i FDA porteføljen

Du kan finde en række nye produkter på den opdaterede hjemmeside.

Open source vejledning

Vi har lavet en praksisnær indføring til relevante overvejelser for brugen af Open Source software. Et fokus på at opnå den bedste og billigste systemunderstøttelse for forretningen, kan sikre den gode balance imellem myndighedernes brug af både Open Source software og software ejet af leverandører – disse to kan nemlig godt supplere hinanden i myndighedernes opgaveløsning.

RPA erfaringsopsamling

RPA står for ”Robotic Processing Automation”. Vi har udarbejdet en erfaringsopsamling om softwarerobotter og brugerstyring. Den er udarbejdet af en fællesoffentlig arbejdsgruppe med henblik på at beskrive ”best practice” på arbejdet med softwarerobotter i den offentlige forvaltning. Dokumentet opdateres, når nye emner eller erfaringer dukker op.

Pixi om deling af data og dokumenter

Vi har skrevet en letforståelig pixiudgave af referencearkitekturen for deling af data og dokumenter. Vejledninger om it-arkitektur er ofte skrevet i fagsprog, der er rettet mod specialister. For at understøtte udbredelsen og anvendelsen af vejledningerne, har vi derfor udviklet dette materiale til ledere, projektledere og generalister, så vejledningernes betydning bliver mere tydelig. Der vil blive udgivet en pixivejledning for hver eksisterende referencearkitektur og dette er derfor den første af fire pixivejledninger.