Fællesoffentlig ISO-bootcamp om arbejdet med informationssikkerhed afholdes den 1. november 2022

18-08-2022
Sikkerhed

Med fokus på videndeling og læring om offentligt ansattes arbejde med informationssikkerhed afholdes ISO-bootcampen for 5. år i træk.

Den 1. november 2022 afholder Digitaliseringsstyrelsen sammen med KL og Danske Regioner bootcamp i Odense for offentligt ansatte, der arbejder med informationssikkerhed i det daglige uanset erfaringsniveau.

Programmet byder på en række sessioner omhandlende informationssikkerhed, hvor metode og vejledning kombineres med praksisnære cases. Der vil i år være fokus på awareness & adfærd, beredskabsstyring, god ledelseskommunikation og den opdaterede ISO27002. I løbet af dagen vil der være rig mulighed for at indhente inspiration, videndele og netværke med andre offentlige ansatte, der arbejder med informationssikkerhed.

ISO-bootcamp formatet har varieret de sidste år, og er i 2022 tilbage som ét fælles arrangement i Odense Congres Center.

Om ISO 27001 og bootcamp

  • De fællesoffentlige parter afholder for femte gang en bootcamp om informationssikkerhed. Det sker som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
  • ISO 27001 er en international standard for styring af informationssikkerhed, som offentlige myndigheder har været forpligtet til at følge siden 2016. Formålet med standarden er at sikre en effektiv styring af informationssikkerhed i en organisation.
  • Standarden sikrer, at ledelsen på en systematisk måde kommer hele vejen rundt om informationssikkerheden i organisationen og får taget stilling til de forskellige risici, der har potentiale til at gøre stor skade i organisationen.

Logo af KL, Digitaliseringsstyrelsen og Danske Regioner