En kort periode uden nye beskeder i offentlig Digital Post

18-02-2022
It-løsninger

Den 21. marts kl. 9.00 lanceres den nye Digital Post-løsning. Fra fredag den 18. marts kl. 17.00 og frem til lanceringen skal de sidste data flyttes fra den eksisterende Digital Post-løsning til den nye, og myndighederne skal omstille deres systemer. Derfor kan borgere og virksomheder i weekenden op til lanceringen ikke sende Digital Post til det offentlige – og omvendt.

Digitaliseringsstyrelsen varsler omstillingsperiode for overgangen fra den eksisterende offentlige Digital Post-løsning i e-Boks til det nye Digital Post for offentlige myndigheder. Perioden begynder fredag den 18. marts kl. 17.00 og slutter mandag den 21. marts kl. 9.00.

Perioden er tilrettelagt, så den vil give færrest mulige gener for borgere og virksomheder.

Tidsrummet for omstillingsperioden er lagt hen over en weekend af hensyn til borgere og virksomheder, da der i weekender sendes mindre Digital Post fra det offentlige. Derudover er myndighederne varslet, så de har tid til at planlægge deres forsendelser uden om omstillingsperioden. Formentlig er det de færreste borgere og virksomheder, der vil bemærke, at der ikke udsendes eller er mulighed for at besvare beskeder i den pågældende periode, og de vil også i weekenden fortsat kunne logge ind og læse deres gamle Digital Post fra myndighederne.

Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen

Omstillingsperioden bliver synliggjort i brugergrænsefladerne på borger.dk, Virk og e-Boks, så alle brugere bliver orienterede, når perioden finder sted. Hvis man har modtaget et brev med en frist, der udløber i omstillingsperioden, bliver fristen automatisk forlænget med op til tre dage.

Vejen til en smidig og sikker overgang

Omstillingsperioden er teknisk nødvendig for at sikre, at borgere og virksomheder vil have adgang til al deres Digital Post fra offentlige myndigheder efter overgangen til den nye Digital Post-løsning. Samtidigt skal den sikre, at myndighederne kan foretage de sidste integrationer til den nye løsning, uden det går ud over sikkerheden.

Når man som borger eller virksomhed logger ind i Digital Post fra den 21. marts kl. 9.00, kan man igen modtage og besvare beskeder fra det offentlige. Ligesom man kan finde og besvare tidligere modtaget post fra myndigheder i staten, regionerne og kommunerne.

Kort om det nye Digital Post

  • Omstillingsperioden indføres i forbindelse med leverandørskift af den offentlige it-løsning Digital Post og ved overgangen fra det hidtidige it-system hos e-Boks A/S til det nye it-system, der driftes af Netcompany A/S.
  • Med overgangen til det nye Digital Post hjemtager Digitaliseringsstyrelsen dataansvar, strategisk ejerskab og beslutningskompetence for Digital Post, samt sørger for flytning af borgeres og virksomheders post fra det offentlige.
  • Borgere og virksomheder skal ikke gøre noget for, at Digitaliseringsstyrelsen kan flytte deres gamle post over i den nye løsning til Digital Post.
  • Når borgere logger på Digital Post den 21. marts, kan de igen modtage og besvare beskeder fra det offentlige samt finde og besvare tidligere modtaget post fra staten, regionerne og kommunerne.
  • Med det nye Digital Post har borgere og virksomheder fortsat kun én postkasse fra det offentlige, men posten fra det offentlige kan tilgås via flere platforme: borger.dk, Virk, den nye Digital Post-app samt e-Boks og mit.dk.
  • Borgere over 15 år og virksomheder er fortsat lovmæssigt forpligtet til at modtage Digital Post. Medmindre man er fritaget herfor. Er man tidligere fritaget for Digital Post, er man det også fremover.
  • Digital Post er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet i samarbejde med Danske Regioner og KL.

Værd at vide om, hvor du kan læse Digital Post fra den 21. marts kl. 9.00.

Fra den 21. marts kl. 9.00 får alle mulighed for at tilgå Digital Post fra offentlige myndigheder via nedenstående platforme:

  • Det offentlige stiller følgende tre platforme til rådighed: borger.dk, Virk og en ny Digital Post-app. På de tre platforme kan du udelukkende læse Digital Post fra offentlige myndigheder.
  • Bemærk, at appen gives fri i App Store og Google Play Butik i natten op til den 21. marts. Den vil være tilgængelig for borgerne i App Store den 21. marts.
  • Derudover har to private aktører meldt ud, at de stiller deres platforme til rådighed for Digital Post: e-Boks og mit.dk. Her vil du både kunne læse offentlig Digital Post og få post fra virksomheder som fx banker og forsikringsselskaber, der har indgået en privat aftale med selskaberne bag platformene. Det er selskabet e-Boks A/S, der står bag e-Boks, og Netcompany A/S er selskabet bag mit.dk.