Netværk nytter – Bydelsmødre og Baba underviser borgere med etnisk minoritetsbaggrund i MitID

09-02-2022
Digital service

Digitaliseringsstyrelsens partnerskab med Bydelsmødre og Baba udbreder kendskabet til MitID blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Danskerne er digitale i stor stil, men en mindre gruppe borgere oplever udfordringer med at anvende offentlige digitale løsninger. Det gælder blandt andet nogle borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Det er vigtigt, at borgere, som er digitalt udfordrede, kan få den fornødne hjælp til trygt at kunne tage de offentlige digitale løsninger, som fx MitID i brug.

Digitaliseringsstyrelsen har derfor indledt et partnerskab med Bydelsmødrene og foreningen Baba, så foreningernes ekspertise og netværkskompetencer bringes i spil for at udbrede kendskabet til MitID blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Som led i indsatsen får gruppen tilbudt undervisning og vejledning i offentlig digitalisering, som er skræddersyet til dem.

Netværksanvendelse og train-the-trainer

Formålet med partnerskabet er at opkvalificere foreningernes frivillige i MitID, så de kan videregive samme viden og vejledning til borgerne i deres netværk. På den måde introduceres, understøttes og fastholdes denne gruppe borgere i at være digitale.

Foreningerne uddanner deres frivillige ud fra train-the-trainer-metoden, hvor de frivillige undervises i brug af offentlige digitale løsninger samt facilitering og formidling. Med de kompetencer er de frivillige klædt på til at undervise og vejlede borgere i deres netværk.

Bdour er frivillig bydelsmor i Herning og er netop blevet uddannet til at vejlede og undervise i brugen af MitID.

Jeg har deltaget i workshops om MitID, fordi jeg vil hjælpe andre med at bruge løsningen. Jeg vil også lave en workshop for andre Bydelsmødre i Herning, så de også kan hjælpe kvinder i deres netværk.  

Fortæller Bdour. 

Undervisning og undervisningsmateriale er udarbejdet i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen.

I vores arbejde med digitalisering og implementering af digitale løsninger, som fx MitID, er det vigtigt, at vi sørger for at få alle med. Derfor er vi også meget glade for samarbejdet med Bydelsmødrene og Baba. De to foreninger har en allerede etableret og tillidsfuld relation til målgruppen, som giver de helt rigtige forudsætninger for at nå ud med den relevante information og vejledning om MitID.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Om Bydelsmødre og Baba

Bydelsmødre og Baba er foreninger under Fonden for Socialt Ansvar. Foreningernes frivillige arbejder i lokalområdet med at støtte borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som det etablerede system kan have vanskeligt ved at nå.

De frivillige er borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der formidler vigtige informationer og bygger bro mellem borgeren og det offentlige.