Du kan nu logge på udenlandske selvbetjeningsløsninger med dit NemID

05-01-2022
It-løsninger

Det er nu muligt at bruge NemID i en række europæiske lande, hvilket på sigt gør hverdagen lettere for borgere og myndigheder på tværs af EU.

Det er nu blevet lettere for borgere med tilknytning til fx Sverige, Spanien eller Holland at bruge udenlandske selvbetjeningsløsninger med deres NemID. Fx vil du med dit NemID som studerende kunne søge om optagelse på en uddannelse eller ansøge om pension i Holland, hvis du er berettiget til denne ydelse.

Vi lancerer nu en løsning, der gør det muligt at bruge NemID i en række europæiske lande. Der er tale om en dansk løsning, der er en del af et europæisk tiltag, og vi ser ind i en fremtid, hvor alle i EU og EØS-samarbejdet på sigt kan bruge deres nationale e-løsninger på tværs af grænserne.

Vi er i Danmark nogle af de første, der åbner op for brugen af eID-løsninger på tværs af landegrænser. Det kan vi være stolte af. Dog er det endnu langt fra alle lande, der er klar til at modtage brugere af NemID. Men vi tager et skidt i den rigtige retning, og over tid vil flere og flere udenlandske selvbetjeningsløsninger blive tilgængelige.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

Løsningen indfrier nogle af de målsætninger, der er i EU’s eIDAS-forordning, som skal fremme borgeres muligheder for at anvende selvbetjeningsløsninger på tværs af EU. Løsningen er dermed med til at sikre større sammenhængskraft og mere fri digital bevægelighed i det fælles europæiske samarbejde.

I takt med at MitID erstatter NemID, vil løsningen også kunne benyttes med MitID. Det forventes, at man kan logge ind i andre landes selvbetjeningsløsninger med MitID fra efteråret 2022.

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for den danske løsning, som gør det muligt at bruge NemID i EU-lande. Digitaliseringsstyrelsen vil ligeledes snart gøre det muligt for EU-borgere at anvende danske selvbetjeningsløsninger med deres nationale eID, svarende til det danske NemID.

Læs mere om brug af NemID i EU/EØS