Ny konference sætter fokus på inklusion af borgere, der er udfordrede af den digitale hverdag

25-01-2022
Digital service

Onsdag den 2. marts 2022 inviterer Digitaliseringsstyrelsen til konference for digital inklusion i samarbejde med KL og Danske Regioner.

Konference for digital inklusion 2. mats 2022. Tilmeld dig på digst.dk

Digitalisering spiller en væsentlig rolle i vores velfærdssamfund i dag, og det stiller krav til it-udfordrede borgere, når den digitale kommunikation med det offentlige øges. Vi læser post i vores digitale postkasse, finder testsvar på sundhed.dk, søger om feriepenge, bestiller rejsekort og meget andet. Det digitale samfund er i konstant bevægelse.

For flertallet af borgerne er digitaliseringen en hjælp i hverdagen. For andre er det en udfordring at begå sig digitalt.

Med konference for digital inklusion vil vi sætte fuldt fokus på de borgere, der er udfordrede af den digitale hverdag. Digitaliseringsstyrelsen arbejder allerede på flere niveauer med at sikre gode løsninger og services til de borgere, som har vanskeligheder med den digitale udvikling. Men der er behov for at samle både offentlige og private aktører for, at vi kan videndele på tværs, udfordre hinanden på både praksis og metoder - og tilsammen gøre arbejdet med digital inklusion endnu bedre. 

Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Om konferencen

Den 2. marts 2022 inviterer Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL og Danske Regioner til en dag, som skal inspirere og motivere myndigheder og organisationer til at arbejde målrettet med inklusion i digitaliseringsindsatsen. Deltagerne vil møde faglige oplægsholdere og debattører i et program, som har fokus på udveksling af viden og erfaringer mellem forskere, praktikere, offentlige myndigheder og andre relevante organisationer.

Som følge af den digitale udvikling de seneste år, er retningen for digital inklusion mere relevant end nogensinde.

Digitalisering gør hverdagen nemmere for mange danskere, men ikke for alle. For nogle betyder digitaliseringen, at hverdagen bliver sværere. Vi skal derfor hele tiden være opmærksomme på, at vi ikke opstiller nye barrierer, når vi tilbyder digitale løsninger til borgerne. Med konference for digital inklusion bliver vi i fællesskab klogere på, hvordan vi sikrer, at alle får glæde af nye tiltag – uanset digitale kompetencer. 

Tommy Kjelsgaard, vicedirektør i Danske Regioner

I takt med udviklingen er det vigtigt at holde fokus på, at det digitaliserede samfund fortsat rummer alle borgere, og at den enkeltes rettigheder bevares. Vi skal sørge for, at der digitaliseres inkluderende, så den enkelte fortsat kan klare sig på egen hånd. Kommunerne hjælper hver dag borgere og pårørende, der har brug for hjælp til det digitale. Men inkluderingsopgaven skal løses mange steder og i fællesskab mellem myndigheder og på tværs af sektorer. KL er derfor glad for at være med til at sætte fokus på digital inklusion gennem konferencen. 

Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i KLs Center for digitalisering og teknologi

Program og tilmelding

Arbejder du med digital inklusion og vil du være med til at debattere, hvor den digitale inklusion er på vej hen, hvordan vi gør det lettere at være digital støtteperson eller pårørende, og hvordan vi skaber inkluderende løsninger med borgeren som udgangspunkt?

Så tilmeld dig konferencen og få inspiration til, hvordan din organisation kan udvikle indsatsen med digital inklusion.

Programmet har blandt andet fokus på borgerkompetencer, digitalt design og brugerrejser og ikke mindst, hvordan vi strategisk kan løse de udfordringer, der er for digitalt udfordrede borgere.