Finansministeren udpeger medlemmer af Statens It-råd for en ny periode

02-06-2022
Styring

Betina Hagerup bliver ny formand for Statens It-råd, som fortsat skal yde professionel rådgivning til statslige myndigheder om it-projekter og porteføljen af it-systemer.

Statens It-råd har siden 2011 risikovurderet statens store it-projekter, og rådet fik i 2018 et udvidet mandat til også at reviewe og rådgive om it-systemporteføljestyring. It-rådet er sammensat af ledere fra det offentlige og private erhvervsliv med erfaring fra store it- og forandringsprojekter samt styring af it-systemporteføljer.

Jeg ser frem til at være med til at sikre, at Statens It-råd fortsat kan være en erfaren sparringspartner for statslige myndigheder og it-projekter. Der er sket meget siden it-rådet blev dannet, og it-styringen er på et helt andet niveau i dag. Samtidig er der stadig mange ting at tage fat på. Projekterne oplever fortsat mange vanskeligheder og vi ser ind i en statslig systemportefølje med fortsat stort fornyelsesbehov. Som formand vil jeg arbejde for at hjælpe myndigheder med, at den statslige it-portefølje er vedligeholdt, opdateret og sikker, samt at projekter kommer i mål som planlagt. Jeg ser meget frem til samarbejdet med resten af det nye råd.

Den nye formand for Statens It-råd, Betina Hagerup

Der sker en løbende udskiftning i It-rådet, og finansminister Nicolai Wammen har udpeget to nye medlemmer. Det drejer sig om:

  • Anne Marie Jess Hansen, direktør for CBS Executive Fonden og tidligere medlem af Statens It-råd
  • Aino Olsen, underdirektør i DR Teknologi

Samtidig udtræder fire medlemmer, herunder formanden for rådet, som igennem en lang årrække har medvirket til at Statens It-råd har skabt forøget ledelsesfokus og stigende professionalisering af statens it-projekter og it-systemporteføljer. Det drejer sig om:

  • Mogens Pedersen, kommitteret i Digitaliseringsstyrelsen og formand for Statens It-råd fra 2011 til 1. juni 2022
  • Erik Andreasen, fhv. underdirektør i Danske Bank og medlem af It-rådet siden 2011
  • Karin Markmann Bentsen, selvstændig konsulent og rådgiver
  • Line Find, partner i Mancofi

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en kæmpe stor tak til de afgående rådsmedlemmer for deres indsats. Herunder en særlig tak til Mogens Pedersen, som har ydet en stor indsats som formand for Statens It-råd, samt Erik Andreasen som har været et aktivt medlem siden rådets begyndelse og har rådgivet utrolig mange myndigheder om deres it-projekter og systemporteføljer. Vi står et nyt sted i dag end for 10 år siden, da rådet blev dannet med en langt mere moden it-styring. De afgående medlemmer bliver vanskelige at erstatte. Med Betina Hagerup som ny formand for Statens It-råd og med Anne Marie Jess Hansen og Aino Olsen med ombord som nye medlemmer, tror jeg på at rådet fortsat kan levere en værdifuld rådgivning til statslige myndigheder. Jeg ser frem til det videre samarbejde med it-rådet og herunder også samarbejdet med de nye medlemmer.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Tanja Franck