Cybersikkerhedsrådet satte fokus på borger- og virksomhedsrettede initiativer fra den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed

06-05-2022
Sikkerhed

Cybersikkerhedsrådets andet møde i 2022 blev brugt på at gå i dybden med borger- og virksomhedsrettede initiativer i den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024. Forsvarsminister Morten Bødskov lagde også vejen forbi for at hilse på rådet, som blev nedsat på ny den 1. januar i år

Torsdag den 5. maj mødtes Cybersikkerhedsrådet for anden gang i 2022. Mødets centrale tema var denne gang borger- og virksomhedsrettede initiativer i den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024, som regeringen lancerede i december 2021. Strategien indeholder blandt andet etablering af en ny cyberhotline for virksomheder og borgere samt en styrkelse af portalen sikkerdigital.dk, som samler rådgivning om digital sikkerhed for borgere, virksomheder og myndigheder.

Rådet kom blandt andet med input til, hvordan initiativerne kan igangsættes, så de får den ønskede effekt. Det blev eksempelvis drøftet, hvordan den nye cyberhotline skal etableres, så den bliver nem at bruge for virksomhederne og borgere, og hvad sikkerdigital.dk skal kunne for at være relevant for de borgere og virksomheder, der mangler viden om at beskytte sig digitalt. Cybersikkerhedsrådets medlemmer repræsenterer erhvervslivet, myndigheder, forbrugersiden og forskningsverdenen, og har derfor bredt favnende kompetencer og udgangspunkter.

Mødet blev afsluttet med, at forsvarsminister Morten Bødskov orienterede om den aktuelle situation og cybertruslen mod Danmark i lyset af krigen i Ukraine. Mødet blev dermed også en lejlighed for ministeren og Cybersikkerhedsrådet til at hilse på hinanden, efter at rådet blev nedsat på ny ved årsskiftet.

Cybersikkerhed står højt på den globale dagsorden, ikke mindst i lyset af Ruslands invasion af Ukraine. I Cybersikkerhedsrådet sidder nogle af landets stærkeste profiler på området, så jeg var glad for muligheden for at hilse på rådsmedlemmerne som start på et godt og vigtigt samarbejde om Danmarks digitale sikkerhed over de næste par år.

Morten Bødskov, Forsvarsminister

Om Cybersikkerhedsrådet

Som led i den politiske aftale om lovforslag for Center for Cybersikkerhed besluttede parterne bag forsvarsforliget i 2019, at der skulle nedsættes et offentlig-privat Cybersikkerhedsråd. Med den politiske aftale om et styrket dansk cyberforsvar fra juni 2021 har regeringen og forsvarsforligskredsen besluttet at videreføre Cybersikkerhedsrådet.

Det offentlig-private Cybersikkerhedsråd har til formål at kvalificere myndighedernes og virksomhedernes arbejde og styrke det digitale demokrati, herunder udbredelse af viden om, og forståelse for, de trusler og muligheder, som digitaliseringen og den nye teknologi medfører. Cybersikkerhedsrådet vil fokusere på det strategiske niveau og konkret have følgende arbejdsområder:

  • Strategiske bidrag til arbejdet med den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi Bidrag til videndeling, rådgivning og vejledning i forhold til trusler, sårbarheder, hændelser og cyberøvelser til relevante parter fx gennem relevante netværk og konferencer.
  • Strategisk bidrag til udvikling af relevante cybersikkerhedskompetencer blandt borgere og medarbejdere, herunder f.eks. inden for uddannelse og forskning Bidrag til den danske indsats i forbindelse med ENISA’s årlige ”cyber security month” i oktober.