Danske virksomheder kan få MitID Erhverv fra oktober 2022

12-05-2022
It-løsninger

3,6 mio. danskere har allerede fået MitID. I efteråret bliver det virksomhedernes tur. MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur og rulles ud til de danske virksomheder fra oktober 2022 og frem mod juni 2023.

NemID medarbejdersignatur har fungeret godt i mange år. Men større krav til sikkerheden og et ændret trusselsbillede kræver en ny løsning, der giver virksomhederne en endnu bedre sikkerhed ved log-in på private og offentlige selvbetjeningsløsninger. Derfor erstattes NemID medarbejdersignatur snart af MitID Erhverv. Den nye løsning gør det samtidigt nemmere for virksomhederne at oprette deres medarbejdere - og mere fleksibelt for medarbejderne, når de skal logge på.

Løbende udrulning fra oktober 2022

Udrulningen kommer til at foregå løbende fra oktober 2022 og de enkelte virksomheder får besked, når de kan flytte til MitID Erhverv. Virksomheder og foreninger med op til tre medarbejdersignaturer kommer først. De udgør 90 pct. af alle virksomheder og foreninger, som skal overgå til MitID Erhverv.

Mulighed for masseoprettelse og lokal IdP i 2023

De store virksomheder og offentlige myndigheder kan overgå til MitID Erhverv i starten af 2023. De får tilbudt en særlig løsning, hvor de kan masseoprette deres medarbejdersignaturer eller etablere en såkaldt lokal IdP, hvor medarbejdernes digitale identiteter oprettes og administreres lokalt i egne systemer.

Alle får direkte besked, når de skal flytte til MitID Erhverv. NemID medarbejdersignatur vil fortsat fungere frem til 30. juni 2023.

Smidig overgang

Overgangen til MitID Erhverv er gjort enkel for virksomhederne, idet MitID Erhverv automatisk henter oplysninger om virksomhedens administratorer og medarbejdere fra det nuværende system NemLog-in. Administratoren skal blot vælge, om medarbejderne skal flyttes over og aktivere dem, der skal. De store virksomheder får mulighed for at masseaktivere alle deres medarbejdere på én gang. 

Virksomhederne kan allerede nu forberede sig til MitID Erhverv ved at rydde op i nuværende administratorer og medarbejdersignaturer, så de ikke får autooverflyttet nogen, der ikke skal med.

Læs mere om forberedelsen til MitID Erhverv

Mange virksomheder og foreninger bruger allerede MitID

Mange enkeltmandsvirksomheder og personligt ejede mindre virksomheder kan allerede bruge deres private MitID, når de eksempelvis skal tjekke post eller indberette moms for deres virksomhed. Det samme gælder mange foreninger og ApS samt A/S, hvor ejeren er ene tegningsberettiget, hvilket betyder, at ejeren har ret til at underskrive og indgå alle aftaler på vegne af virksomheden. Denne mulighed kaldes MitID privat til erhverv, og den erstatter NemID privat til erhverv.

virksomhedsguiden.dk kan virksomhederne teste, om de kan bruge MitID privat til erhverv. I så fald fik de allerede mulighed for det, da de overgik til MitID privat. Brugere af MitID privat til erhverv behøver altså ikke foretage sig noget i efteråret, når alle virksomheder inviteres til MitID Erhverv.

Virk.dk kan foreningerne tjekke, om de kan bruge deres private MitID.

Hvad sker hvornår?

  • MitID Erhverv rulles løbende ud til virksomhederne fra oktober 2022. Inden da bliver løsningen testet i en pilotfase.
  • Virksomheder og foreninger med færre end fire medarbejdersignaturer inviteres først.
  • De største virksomheder og myndigheder inviteres i starten af 2023. De får tilbudt en særlig løsning, som muliggør masseoverflytning og lokal IdP.
  • Den 30. juni 2023 udfases NemID medarbejdersignatur. På det tidspunkt skal alle virksomheder, foreninger og myndigheder være overflyttet til MitID Erhverv, medmindre de kan bruge MitID privat til erhverv