Digitaliseringsstyrelsen får nyt navn på engelsk samt ny engelsk hjemmeside

18-05-2022

I dag udskifter Digitaliseringsstyrelsen sit engelske navn og logo. På engelsk hedder styrelsen således fremover Agency for Digital Government. Samtidig relanceres styrelsens engelske hjemmeside, en.digst.dk.

""

Digitaliseringsstyrelsen skifter nu navn og logo på engelsk. Tidligere har vi heddet Agency for Digitisation, men fra i dag hedder vi Agency for Digital Government.

Det nye navn understreger, at vi ikke kun arbejder for at sætte strøm til de offentlige processer – men i højere grad arbejder for at videreudvikle og forbedre Danmarks eksisterende offentlige digitale infrastruktur og vores digitale services til borgere og virksomheder i Danmark.

Navneændringen på engelsk vil ikke påvirke det danske navn.

Ny internationalt orienteret hjemmeside

Danmarks tilgang til digitale offentlige services, løsninger og strategier har stor international bevågenhed, og vores udenlandske samarbejdspartnere og interessenter er nysgerrige på vores offentlige sektors digitaliseringsrejse, og hvordan vi anvender digitale teknologier og løsninger til at levere et højt serviceniveau.

Ud over vores danske hjemmeside, digst.dk, har Digitaliseringsstyrelsen også en engelsk hjemmeside, en.digst.dk, som er vores primære kommunikationskanal til udenlandske samarbejdspartnere og interessenter. I forbindelse med det engelske navneskift, relancerer vi i dag vores engelsksprogede hjemmeside med opdateret information om styrelsens produkter og arbejde for at imødekomme den brede interesse fra udlandet.

Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for regeringens strategiske retning for den fællesoffentlige digitalisering af den offentlige sektor, samtidig med at vi udvikler og drifter en række af de mest kendte nationale digitale løsninger, fx borger.dk, MitID og NemID samt Digital Post.

Den relancerede hjemmeside forklarer vores løsninger og det mangeårige strategiske arbejde, som har været medvirkende til, at Danmark høster international anerkendelse for en af verdens mest digitaliserede offentlige sektorer.

Besøg Digitaliseringsstyrelsens engelske hjemmeside, en.digst.dk