Markedsdialog om drift, udvikling og vedligehold af borger.dk

03-05-2022
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en markedsdialog som en del af forberedelserne af det kommende udbud af drift, udvikling og vedligehold af borger.dk.

Markedsdialogen har dels givet en overordnet præsentation af borger.dk og det kommende udbud for et repræsentativt udvalg af potentielle leverandører og dels givet Digitaliseringsstyrelsen værdifulde input i det videre arbejde med udbudsmaterialet. Der arbejdes nu videre på udbudsmaterialet, som forventes offentliggjort i løbet af maj 2022.

Læs mere om markedsdialogen om borger.dk-udbud