Nu får Danmark ny Digital Post, der styrker den offentlige service for både borgere og virksomheder

20-03-2022
It-løsninger

Som en vigtig milepæl i fremtidssikringen af Danmarks offentlige digitale infrastruktur sætter det offentlige mandag d. 21. marts strøm til det nye Digital Post. Med den nye it-løsning styrkes brugervenligheden i myndighedernes digitale kommunikation med borgere og virksomheder. Samtidig åbnes muligheden for at tilgå post fra det offentlige via flere platforme.

Billede af en person der holder en mobil. På skærmen kan man se Digital Post-appen
I den nye Digital Post-app kan du tilgå din post fra offentlige myndigheder. Appen kan hentes i App Store og Google Play.

Mandag afløses den tidligere it-løsning til post fra offentlige myndigheder med det nye Digital Post. Den nye løsning er en vigtig del af arbejdet med at forbedre og fremtidssikre den offentlige service til gavn for borgere og virksomheder, så brugervenlighed og sikkerhed følger med tiden.

Den offentlige sektor har fået et øget ejerskab over den nye Digital Post-løsning, hvilket giver en større fleksibilitet til at kunne tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre en bedre sammenhæng til andre offentlige it-løsninger.

Med den nye løsning sikrer vi, at Digital Post forsat vil være en essentiel grundsten i den offentlige digitale infrastruktur og borgernes møde med det offentlige. Det er en forudsætning både for borgernes velfærd og for danske virksomheders konkurrenceevne, at myndigheder, borgere og virksomheder nemt og sikkert kan udveksle alt fra følsomme oplysninger til information af generel karakter. Det har Digital Post muliggjort siden 2013 for virksomheder og 2014 for borgere, og med den nye løsning sikres det, at vi i Danmark fortsat kan sætte nye standarder inden for sikker digital kommunikation fra og med den offentlige sektor.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Ny Digital Post gavner både borgere og erhvervsliv

Digital Post er de offentlige myndigheders fælles it-løsning, der gør det muligt at kommunikere sikkert med borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det er fx via Digital Post, at borgerne modtager indkaldelser fra sygehuset eller svar på pladsansøgningen til en institution fra kommunen, og det er også her, at virksomheder i Danmark modtager information om fx barsel, refusion af sygedagpenge eller straffeattester. Netop denne dobbeltfunktion som postkasse for offentlig post til borgere og virksomheder får nu et løft med lanceringen af en ny Digital Post-app, der gør det lettere for særligt ejere og medarbejdere i SMV’er at skifte mellem sin private post og sin virksomhedspost.

I den nye Digital Post-løsning har der været fokus på at gøre det nemmere at tjekke beskeder i Digital Post-appen – særligt for de mindre virksomhedsejere. Derfor er det nu muligt i appen at skifte mellem de vigtige beskeder, man får i regi af at være henholdsvis virksomhedsejer og borger - uden at logge ind flere gange. Nu kan den private post og virksomhedsposten tjekkes ét sted. Det, tror jeg, vil skabe værdi for mange af de mindre virksomhedsejere, der både får et bedre overblik og samtidig sparer tid.

Stine Hegelund Bertelsen, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen

Fremover kan virksomheder og borgere frit vælge, om de vil tilgå deres Digital Post fra de tre platforme, som det offentlige stiller rådighed: borger.dk, Virk eller den nye Digital Post-app. Digital Post fra det offentlige vil også kunne læses på de to platforme fra private selskaber, e-Boks og mit.dk. På disse platforme kan man også modtage post fra private aktører som fx banker og forsikringsselskaber, der har indgået en privat aftale om at anvende en af de privatejede platforme for sikker digital post. Det er e-Boks A/S, der står bag platformen e-Boks, og Netcompany er virksomheden bag mit.dk.

Nyt meddelelsesformat og app giver Digital Post et kvalitetsløft

Det nye Digital Post kan bringe den offentlige service op på et nyt niveau med et større fokus på brugervenlighed og interaktion. Det såkaldte MeMo-format i den nye it-løsning for Digital Post giver blandt andet myndighederne mulighed for at opsætte smartere visninger og funktioner, der gør det lettere for borgeren at handle på beskeder med fx kalenderinvitationer, der kan kopieres direkte over i borgerens kalender på mobilen, tablet eller computer – eller direkte links ind til offentlige selvbetjeningsløsninger.

I regionerne ser vi bestemt et potentiale i de muligheder, som Digital Post åbner op for. Med den nye it-løsning kan vi arbejde videre med nye funktioner, som giver fx bedre og mere brugervenlige hospitalsindkaldelser og muligheder for at skrive med specifikke afdelinger. Det er vigtigt, at vi har gode løsninger, så vi fortsat er effektive, og at man samtidig føler sig tryg ved den digitale kommunikation. 

Tommy Kjelsgaard, vicedirektør i Danske Regioner

I kommunerne ser man også frem til at komme i gang med at kunne benytte mulighederne i det nye Digital Post, der kan styrke brugervenligheden i den digitale dialog med borgere såvel som virksomhederne.

Vi ved, at ny teknologi er en del af svaret på, hvordan vi skal levere god og tidssvarende velfærd også i årene, der kommer. Det handler blandt andet om at udvikle den måde, vi er i dialog med borgerne på og give borgerne en bedre service og kvalitet. Her er det nye Digital Post med til at styrke brugervenligheden i kommunernes digitale dialog med borgere og virksomheder. Nu kan vi arbejde med at gøre det nemmere at bekræfte aftaler, betale regninger eller underskrive dokumenter. Derfor glæder vi os til, at vi skal i gang med at udnytte de nye muligheder til gavn for borgerne. 

Christian Harsløf, direktør for digitalisering, teknologi sundhed, social og ældre i KL

Nye tider for myndigheder og borgere

Fremover kan den enkelte myndighed også se frem til, at de nu slipper for den administrative afregningsopgave til leverandøren for hver Digital Post, de sender. Det betyder, at den enkelte myndigheds administrationsopgave, hvor regningen for Digital Post ofte skal fordeles blandt de interne afdelinger i myndigheden, nu ophører. For med det nye Digital Post får den offentlige sektor en fælles regning, som betales centralt.

I den nye Digital Post-løsning sættes også et stort punktum for, at borgerne får sms’er mellem kl. 18 og kl. 08, når de har modtaget ny post fra det offentlige. Dermed er det slut med at blive forstyrret med adviseringer på skæve tidspunkter af døgnet.

Se en kort explainerfilm

Fakta om Digital Post

Med mindre man har anmodet om fritagelse, modtager alle borgere over 15 år og virksomheder i dag deres vigtige beskeder fra offentlige myndigheder digitalt og sikkert. Både beskederne, postkassen og løsningen hedder Digital Post.

 • Ifølge lovgivningen skal offentlige it-løsninger løbende i udbud, så konkurrencen sikres.
 • Med udbuddet er sikret en tidssvarende it-løsning, der er forenklet i sin opbygning og løbende kan tilpasses fremtidige behov, hvor den offentlige sektor nu har fået et øget ejerskab til den nye Digital Post-løsning. Det giver staten en større fleksibilitet til at kunne tilpasse løsningen til fremtidige behov og sikre en bedre sammenhæng til andre offentlige it-løsninger.
 • Med løsningen får borgere og virksomheder en fremtidssikret, brugervenlig og sikker kommunikation med det offentlige – og omvendt.

 • Det offentlige stiller følgende tre platforme til rådighed: borger.dk, Virk og en ny Digital Post-app. På disse platforme kan du udelukkende læse din Digital Post, det vil sige den digitale post fra offentlige myndigheder.
 • Du kan også tilgå Digital Post på de to privatejede platforme; e-Boks og mit.dk. Her kan du både læse din offentlige Digital Post og modtage post digitalt fra private aktører som fx banker, forsikringsselskaber og andre virksomheder, der har indgået en privat forretningsaftale med en af de privatejede platforme.
 • Det er virksomheden e-Boks A/S, der står bag e-Boks. Mit.dk ejes af Netcompany A/S. Begge virksomheder er godkendt af Digitaliseringsstyrelsen til at vise Digital Post fra offentlige myndigheder.
 • Du kan naturligvis frit vælge, hvilke platforme du ønsker at benytte. Uanset, hvor du læser, besvarer eller sender din Digital Post fra offentlige myndigheder, vil dine handlinger fremgå på de andre platforme. Det sker, fordi du fortsat kun har én postkasse til den offentlige post, men med flere platforme, der fungerer som indgang til den samme post.

I den nye Digital Post-app får du adgang til din Digital Post fra offentlige myndigheder. Her kan du videresende din post, besvare den eller skrive beskeder til myndigheder, som du gerne vil i kontakt med, præcis på samme måde, som du kan på de øvrige platforme for Digital Post.

Særligt for virksomhedsejere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder samt for foreninger, har den nye Digital Post-app dog en særlig fordel:

 • Du kan nemlig med få klik skifte mellem din egen indbakke og andre indbakker, du har læseadgang til. Det samme gælder for Digital Post til din virksomhed eller til en forening, hvis du plejer at logge ind med dit private NemID eller MitID. Du kan dermed både tilgå din Digital Post som borger, virksomhed og forening uden, at du behøver logge ud og ind.

 • Den nye Digital Post giver mulighed for, at de enkelte myndigheder kan tage en række nye funktioner i brug, der tillader smartere visninger og funktioner, som fx kalenderinvitationer, der kan kopieres direkte over i din kalender eller direkte links ind til relevante betalings- og selvbetjeningsløsninger og dermed gøre det lettere for dig som borger at handle på den modtagne post.
 • Med det nye Digital Post har Digitaliseringsstyrelsen haft fokus på at sikre et kvalitetsløft og udvikle en mere fremtidssikret løsning. Med en modulopbygget struktur kan den nye Digital Post-løsning blandt andet løbende justeres og tilpasses ud fra de behov, der opstår over de kommende år.

 • Flere end 4,6 mio. borgere, 800.000 virksomheder og 500 myndigheder benytter Digital Post. I 2021 var 338.755 borgere fritaget for at modtage Digital Post.
 • I 2021 sendte myndighederne 227 millioner Digital Post til borgere (202 mio.) og virksomheder (25 mio.).

Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet er systemansvarlig for Digital Post-løsningen og repræsenterer det offentlige Danmark – det vil sige staten, regionerne og kommunerne. Løsningen for det nye Digital Post leveres af Netcompany A/S, der vandt det lovpligtige udbud i efteråret 2019.