Fællesoffentlig ISO-bootcamp rykkes til den 8. december 2022

28-10-2022
Sikkerhed

Grundet folketingsvalget den 1. november, rykkes den fællesoffentlige ISO-bootcamp til den 8. december.

Den 1. november 2022 skulle Digitaliseringsstyrelsen sammen med KL og Danske Regioner afholde ISO-bootcamp i Odense for offentligt ansatte, der arbejder med informationssikkerhed. Dog er datosætningen uheldigvis faldet sammen med Folketingsvalget 2022, hvilket har medført mange afbud. Årets offentlige ISO-bootcamp rykkes derfor til den 8. december.

Programmet forventes så vidt muligt at blive det samme, dog med forbehold for at enkelte ændringer kan forekomme.

Alle deltagere bedes tilmelde sig igen via tilmeldingssiden. Tilmeldingen bliver altså ikke overført.

ISO-bootcamp formatet har varieret de sidste år og er i 2022 tilbage som ét fælles arrangement i Odense Congres Center.

Mere information

Om ISO bootcamp

  • De fællesoffentlige parter afholder for femte gang en bootcamp om informationssikkerhed. Det sker som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
  • ISO 27001 er en international standard for styring af informationssikkerhed, som offentlige myndigheder har været forpligtet til at følge siden 2016. Formålet med standarden er at sikre en effektiv styring af informationssikkerhed i en organisation.
  • Standarden sikrer, at ledelsen på en systematisk måde kommer hele vejen rundt om informationssikkerheden i organisationen og får taget stilling til de forskellige risici, der har potentiale til at gøre stor skade i organisationen.

Logo af KL, Digitaliseringsstyrelsen og Danske Regioner