Datavejviser.dk hjælper dig til at finde tilgængelige, offentlige data

23-09-2022
Data

Nu bliver det lettere at finde og anvende data fra den offentlige sektor. Med Datavejviser.dk giver Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen mulighed for at søge på tværs af de datasæt, som den offentlige sektor udgiver – fra data om vandmiljø og energipriser til vejrdata, matrikelkort og befolkningsfremskrivninger.

""

Der udstilles meget data i Danmark, og meget af det bliver allerede flittigt brugt. Fx kan data om vejret bruges til alt fra fremtidssikret byplanlægning til at udvikle intelligent klimastyring af bygninger og til at forudse besøgstal og lægge vagtplaner i forlystelsesparker.

Tidligere har det dog været svært at navigere i alt det tilgængelige data. På Datavejviser kan man søge på tværs af datasæt og myndigheder, skabe sig overblik og derved finde frem til de data, man leder efter.

Datavejviser.dk lanceres med beskrivelser af værdifulde data fra nogle af de store offentlige datadistributører såsom Statistikbanken, Datafordeleren og Danmarks Miljøportal. I den kommende tid vil der løbende blive tilføjet beskrivelser af flere tilgængelige data fra den offentlige sektor.

Datavejviser rummer kun beskrivelser af data – såkaldte metadata – samt links til, hvor man kan få adgang til data. Selve data vil som i dag fortsat blive distribueret af fx Datafordeleren og Danmarks Miljøportal. På Datavejviser vil der både være beskrivelser af data, som er helt åbne og frit tilgængelige for genbrug, og data, som er underlagt visse adgangsbegrænsninger. Vilkårene for brug af disse beskyttede data ændres ikke med lanceringen af Datavejviser, men det bliver nemmere at finde rundt i, hvilke data der må bruges til hvad.

Særligt for nye brugere af offentlige data kan det være svært at overskue, hvilke data der er tilgængelige, hvor man tilgår dem, og under hvilke vilkår man må anvende dem. Derfor har vi lavet Datavejviser.dk. Selv om vi ved lanceringen primært har beskrivelser af nogle af de data, der i forvejen bruges mest, tror vi, at mange allerede nu vil kunne finde vej til offentlige data, de ikke kendte til. Vi har løbende brugertestet portalen i forbindelse med udviklingen, men den egentlige test kommer nu, hvor vi lancerer den. Vi er derfor meget interesserede i feedback og hører gerne fra brugerne med stort og småt.

Videreudviklingen af portalen vil ske i samarbejde med de myndigheder, hvis data er beskrevet på portalen, og vi er glade for det konstruktive samarbejde, vi har haft med de første dataudstillende myndigheder om at give dette overblik. Vi glæder os til at samarbejde med endnu flere dele af den offentlige sektor om at gøre offentlige data enklere at finde. 

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Datavejviser.dk er en del af regeringens digitaliseringsstrategi. Formålet er at bidrage til et solidt fundament under det digitale Danmark og understøtte arbejdet med at finde løsninger på de store samfundsudfordringer.

Besøg Datavejviser.dk