Mød Digitaliseringsstyrelsen på Digitaliseringsmessen 2022

07-09-2022

Digitaliseringsstyrelsen deltager i år på Digitaliseringsmessen den 29. september. Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen åbner hovedscenen sammen med Christian Harsløf, direktør i KL, med en debat om den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Hvordan kan digitalisering bidrage til at løse samfundets store udfordringer samtidig med at vi sikrer, at alle er en del af det digitale samfund? Det er temaet i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der sætter retningen for de næste skridt i den offentlige sektors digitale udvikling fra 2022-2025.

Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen åbner hovedscenen på dette års Digitaliseringsmesse sammen med Christian Harsløf, direktør i KL, med en debat om den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Her vil de blandt andet fortælle om visionerne og initiativerne i strategien, og hvordan digitalisering kan bidrage med løsninger på nogle af samfundets store udfordringer.

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi tager vi hul på næste kapitel i den offentlige sektors digitale udvikling. Strategien fokuserer blandt andet på, hvordan vi sammen kan afhjælpe manglen på arbejdskraft og sikre, at alle kan være en del af det digitale samfund. Det tværoffentlige samarbejde, herunder samarbejdet med kommunerne, spiller en afgørende rolle i implementeringen af strategien, og jeg glæder mig derfor til at drøfte vores fælles initiativer og visioner til Digitaliseringsmessen.

Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen deltager som alliancepartner på Digitaliseringsmessen, der arrangeres af KL, Kit@ og Borgerservice Danmark. Messen afholdes i Odense Congress Center den 29. september 2022.

Tanja Franck indtager Digitaliseringsmessens hovedscene sammen med Christian Harsløf klokken 10.00.

Derefter byder Digitaliseringsstyrelsen på en række oplæg på styrelsens egen scene i hal C. Her kan du blive klogere på den fælles indsats for digital inklusion, cyber- og informationssikkerhed, de nye muligheder i Digital Post, MitID Erhverv, samtykker og fuldmagter på tværs af den offentlige sektor, og hvordan nye teknologier kan bidrage til at afhjælpe nogle af de store samfundsudfordringer.

Program på Digitaliseringsstyrelsens scene

Marie Wessel, kontorchef 

Cyber- og informationssikkerhedsområdet er aktuelt som sjældent før, og statslige myndigheder, regioner og kommuner skal arbejde tæt sammen for at løfte det digitale sikkerhedsniveau i Danmark.

Oplægget giver inspiration til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i det offentlige og arbejdet med implementeringen af ISO 27001 og tekniske minimumskrav.

Susanne Duus, kontorchef

Det er en grundlæggende præmis for den offentlige digitalisering, at alle borgere skal have lige adgang til det offentlige – uanset deres digitale kompetencer. Men hvordan sikrer vi, at den digitale offentlige sektor rummer alle?

Sommerens debat om de digitalt udfordrede borgere har for alvor sat fokus på inklusionsdagsordenen. Uden blik for og prioritering af, at den digitale service skal være inkluderende, kan tilliden og opbakningen smuldre - i befolkningen og politisk.

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der endnu mere fokus på den fælles inklusionsindsats med nye initiativer for både digitalt udfordrede borgere og digitale støttepersoner. Som noget nyt igangsættes også en myndighedsrettet indsats, der i de kommende år skal understøtte myndighederne i deres service til borgere, der har vanskeligt ved det digitale.

Kontorchef med ansvar for digital inklusion, Susanne Duus, opridser udfordringerne på området og introducerer initiativet, de strategiske planer og de første projekter, der sættes i søen.

Anders Guldmann og Martin Lyngbæk Olsen, chefkonsulent og specialkonsulent 

Hvordan skaber vi en bedre digital understøttelse af samtykker og fuldmagter på tværs af den offentlige sektor? Og hvilken forandring for borgerne og medarbejderne sigter vi efter?

Oplægget giver en introduktion til samtykke- og fuldmagtsinitiativerne, som indgår i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Vi vil blandt andet fortælle om vores forslag til en fælles standard for samtykke, give status på projektet, der skal gøre det lettere for borgere og medarbejdere at håndtere samtykker og dele indsigter fra en foranalyse, som har undersøgt borgernes og myndighedernes udfordringer og behov på fuldmagtsområdet.

Jane Eriksson Dahl, kontorchef 

I marts 2022 lancerede Digitaliseringsstyrelsen Næste generation Digital Post. Den nye Digital Post løsning skal understøtte lettere kommunikation og interaktion med det offentlige.

Oplægget vil derfor blandt andet præsentere det nye MeMo-format og hvordan det kan være med til at skabe en mere brugervenlig digital postkasse, der giver borgeren mulighed for at handle direkte på meddelelser fra det offentlige, fx ved tidsfrister, indkaldelser og links.

Charlotte Jacoby, kontorchef 

Den nye erhvervsløsning MitID Erhverv, der afløser NemID medarbejdersignatur, præsenteres med fokus på nye muligheder og planen for overgangen til den nye løsning.

De fremmødte får skitseret tidsplan for migreringen samt gode råd til forberedelse og en smidig overgang. 

Lasse Olsen, specialkonsulent 

Nye teknologier som kunstig intelligens kan bidrage til at afhjælpe nogle af de store samfundsudfordringer, vi står over for i de kommende år. Det gælder fx manglen på arbejdskraft og klimaforandringerne. Men det kræver, at vi accelerer anvendelsen af nye teknologier og sikre de bedst mulige forudsætninger for anvendelsen.

Oplægget vil give et indblik i Digitaliseringsstyrelsens arbejde med kunstig intelligens, der fokuserer på at idriftsætte og udbrede løsninger på tværs af den offentlige sektor samt på at nedbryde de tværgående barrierer for anvendelse af kunstig intelligens.

Digitaliseringsstyrelsen ser frem til en god dialog på Digitaliseringsmessen 2022.

Se hele programmet og tilmeld dig på digitaliseringsmessen.dk.