Regeringen præsenterer nyt Digitaliseringsråd

20-09-2022
Digital transformation Strategier

Finansministeriet har i dag, den 20. september, præsenteret et nyt digitaliseringsråd. Rådet skal følge implementeringen af regeringens digitaliseringsstrategi og rådgive regeringen om den videre digitalisering af Danmark.

Digitaliseringsrådets logo

Med regeringens digitaliseringsstrategi i foråret 2022 besluttede regeringen at nedsætte et digitaliseringsråd for strategiens løbetid i 2022-26. Digitaliseringsrådet får til formål løbende at bistå regeringen med implementeringen af initiativerne i digitaliseringsstrategien, afdække nye indsatsområder og komme med anbefalinger til den videre digitalisering af Danmark.

Rådets arbejde ledes af forperson, Nana Bule, og består derudover af 10 medlemmer fra den offentlige sektor, erhvervslivet, forskningsverdenen og arbejdsmarkedets parter.

Rådet ventes at mødes for første gang i september 2022.

Digitaliseringsrådets medlemmer

 • Nana Bule, adm. direktør, Microsoft Danmark og Island (forperson)
 • André Rogaczewski, adm. direktør, Netcompany
 • Tommy Ahlers, iværksætter og tidligere MF’er og uddannelses- og forskningsminister
 • Mikkel Flyverbom, professor mso, CBS
 • Pernille Blach Hansen, Regionsdirektør, Region Midtjylland
 • Pernille Halberg Salamon, Kommunaldirektør, Hørsholm Kommune
 • Anja C. Jensen, Forbundsformand, HK
 • Rikke Hougaard Zeberg, Branchedirektør, DI Digital
 • Brian Mikkelsen, Adm. Direktør, Dansk Erhverv
 • Andreas Cleve, CEO, Corti
 • Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal

Digitaliseringsrådets opgaver

 • Følge implementeringen af initiativerne i regeringens digitaliseringsstrategi.
 • Rådgive regeringen om perspektiver og tendenser for den brede digitaliseringsdagsorden. 
 • Fra midtvejs i strategiperioden bidrage med anbefalinger til den videre digitale udvikling af Danmark.
 • Evaluere digitaliseringsstrategien og give input til forberedelsen af en ny strategi for digitalisering efter den nuværende strategis udløb.

Digitaliseringsrådet understøttes af et fælles sekretariat med repræsentanter fra Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen.

%MCEPASTEBIN%