Nyt værktøj skal understøtte ansvarlig brug af kunstig intelligens i den offentlige sektor

27-04-2023

EU-kommissionen har bevilliget 750.000 EUR (ca. 5,6 mio. kr.) til at udvikle et nyt værktøj, som gør det nemmere for den offentlige sektor at arbejde med kunstig intelligens på en sikker og ansvarlig måde.

Offentlige myndigheder gør i stigende grad brug af kunstig intelligens. Kunstig intelligens, også kendt som AI, er blandt andet med til at løfte servicen i den offentlige sektor og til at sætte skub i den grønne omstilling.

Men brugen af kunstig intelligens skal ske ansvarligt og med fokus på borgernes tillid og sikkerhed. Erfaringer fra de 40 signaturprojekter, der afprøver kunstig intelligensløsninger i kommuner og regioner, viser, at der er efterspørgsel på vejledning til arbejdet med kunstig intelligens i praksis.

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen, sammen med KL og Danske Regioner, søgt og modtaget 750.000 EUR (ca. 5,6 mio. kr.) fra EU-kommissionen til et projekt, som skal udvikle og teste en prototype til et AI-vurderingsværktøj, der er tilpasset til danske kommuner og regioner.

Vurderingsværktøjet skal hjælpe med praksisnær, teknisk og juridisk vejledning til kommuner og regioner, når de skal indkøbe, udvikle og anvende kunstig intelligensløsninger. Værktøjet skal blandt andet bidrage til, hvordan man undgår fejl i udviklingen af algoritmer, eller hvordan man kan håndtere konkrete juridiske problemstillinger. Formålet er at gøre det lettere for offentlige myndigheder at arbejde med kunstig intelligens på en sikker og ansvarlig måde.

Værktøjet udvikles i første omgang med henblik på anvendelse i en kommunal og regional kontekst, men det påtænkes, at det også skal kunne bruges af statslige myndigheder.

Om projektet

Digitaliseringsstyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner modtaget støtte til projektet ”Supporting trustworthy AI with context sensitive AI-assessments in Danish local and regional authorities” med et budget på € 750.000 (ca. 5,6 mio. kr.). Støtten kommer fra EU-kommissionens generaldirektorat for strukturreformsstøtte (DG-REFORM) gennem det såkaldte ”Technical Support Instrument”.

Projektet forventes at løbe fra efteråret 2023 til foråret 2025.

Arbejdet forankres i Digitaliseringsstyrelsen med deltagelse fra Danske Regioner og KL.