Videomøder mellem borgere og det offentlige skaber værdi

28-04-2023

Analyse viser, at videomøder skaber værdi for borgere og medarbejdere, og at der er et potentiale for at øge brugen af videomøder som supplement til fysiske møder.

Billede af analysens forside "Analyse om Videmøder i den offentlige sektor"

Mange danskere stiftede under coronanedlukningerne bekendtskab med videoløsninger, og det blev en del af hverdagen at mødes med kollegaer eller tale med lægen på video.

En ny analyse fra Digitaliseringsstyrelsen samler op på de mange erfaringer med brug af video i mødet mellem borger og offentlige myndigheder og undersøger mulighederne for øget udbredelse af videomøder som supplement til fysiske møder.

Analysen viser, at brugen af videomøder kan spare tid for medarbejdere, fx som følge af mindre transport. Det kan frigøre mere tid til den borgernære velfærd og opgaver, der kræver fysisk tilstedeværelse.

”Videomøder er en velafprøvet og moden teknologi, som mange danskere har stiftet bekendtskab med under coronanedlukningerne. Vi skal bygge videre på erfaringerne og sætte skub på udbredelsen af videomøder. Her viser analysen, at videomøder skaber værdi for borgerne fx i form af øget fleksibilitet og tryghed. 

Videomøder skal ikke erstatte alle fysiske møder, men de kan være et vigtigt værktøj til at frigøre medarbejdernes tid og dermed være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, som er en af de helt centrale samfundsudfordringer, vi skal løse. Ved at øge brugen af videomøder kan vi frigøre offentligt ansattes tid til den borgernære velfærd”, siger Digitaliseringsminister, Marie Bjerre.

Analysen viser, at videomøder mellem borgere og det offentlige kan udgøre et værdifuldt supplement til fysiske møder. Videoteknologien muliggør blandt andet, at borgerne kan tale med sin læge uden at skulle tage fri fra arbejde, ikke skal transportere sig til et sygehus langt fra hjemmet, eller kan tale med sin sagsbehandler fra kommunen hjemmefra i trygge rammer. Videomøder kan dermed være med til at sikre fleksibilitet for borgerne i hverdagen og styrke grundlaget for lige adgang til serviceydelser, uanset om man bor i land- eller byområder.

Konklusionerne fra analysen indgår i det videre arbejde med KL og Danske Regioner om at øge anvendelsen af gode tekniske løsninger i den offentlige sektor på en ansvarlig og sikker måde.

Om analysen "Videomøder i den offentlige sektor"

Analysen er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, der blev igangsat som en del af Finansloven for 2022. Formålet var at undersøge erfaringerne med brug af videomøder i den offentlige sektor og mulighederne for at i højere grad at tilbyde videomøder som supplement til fysiske møder.

Analysen indeholder en kortlægning på tværs af den offentlige sektor af myndighedernes erfaringer med videomøder samt potentialevurderinger for otte udvalgte områder, herunder bostøtte, hjemmepleje, jobcentre, psykiatri og tolkning. Derudover indeholder den også en analyse af, hvilke forudsætninger, der skal være på plads, for at videomøder giver værdi for borgere og medarbejdere.

I forbindelse med hovedanalysen er der udarbejdet en særskilt undersøgelse af brugen af videomøder i Solrød Kommune. Hent undersøgelsen "Borgerindsigter om videomøder med jobcentret i Solrød Kommune"