Ny Open Government Partnership handlingsplan 2023-2025

04-08-2023

Danmarks femte Open Government Partnership handlingsplan for 2023-2025 kan nu tilgås på digst.dk. Handlingsplanen indeholder fem initiativer, som fremmer åben regeringsførelse og inddragelse af civilsamfundet.

Handlingsplanen udarbejdes som led i det internationale samarbejde med Open Government Partnership (OGP). Handlingsplanen for 2023-2025 har fokus på følgende temaer:

  • Styrkelse af aktivt medborgerskab og samarbejde med civilsamfundet
  • Samskabelse og åbne innovationsprocesser
  • Åbne data og open source

Handlingsplanens fem initiativer er:

  • Kommunernes fælles chat- og voicebot: Den Digitale Hotline MUNI (Århus Kommune)
  • Brugerråd for statslige skove og naturområder (Naturstyrelsen)
  • Borgerinddragelse i politiske processer i Region Syddanmark (Region Syddanmark)
  • Datadonor (Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark)
  • Datavejviser – En indgang til offentlige data (Digitaliseringsstyrelsen)

Se Danmarks nye Open Government Partnership handlingsplan for 2023-2025

Forud for handlingsplanen igangsatte Digitaliseringsstyrelsen i efteråret 2022 en offentlig høring, hvor borgere, virksomheder, NGO’er, offentlige institutioner og myndigheder på alle niveauer blev inviteret til at bidrage med temaer og initiativer.

Handlingsplanen offentliggøres også på OGP’s hjemmeside i en engelsk version.

Om OGP

Danmark tilsluttede sig i 2011 det internationale initiativ Open Government Partnership (OGP), som har til formål at fremme god regeringsførelse og styrke demokratiet ved at promovere gennemsigtig og inddragende regeringsførelse blandt de nu 75 deltagende lande samt 106 lokalmyndigheder. Danmark har med sin deltagelse i OGP forpligtet sig til at levere to-årige nationale handlingsplaner, der samler danske initiativer i overensstemmelse med OGP’s målsætninger.

OGP skal bidrage til at øge tilgængeligheden af information om regeringers aktiviteter, styrke borgerinddragelse i politiske beslutningsprocesser, øge offentlig transparens og ansvarlighed samt øge adgangen til nye teknologier, der kan styrke informationsdeling og samarbejde på tværs.

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for koordinationen af Danmarks OGP-indsats.

Læs mere om OGP her