Ny måling viser, at vi har taget MitID til os

08-02-2023
It-løsninger

En undersøgelse af brugertilfredsheden med MitID viser, at 64 pct. af danskerne er tilfredse med deres nye digitale ID.

Godt et år efter MitID blev lanceret, er MitID efterhånden blevet en del af hverdagen for de fleste. 17 mio. transaktioner om ugen i gennemsnit, dvs. 95 pct. af alle transaktioner, foretages i dag med MitID. I gennemsnit bruger danskerne MitID hver tredje dag.

En brugertilfredshedsundersøgelse foretaget i slutningen af 2022 viser, at 64 pct. af danskerne er tilfredse med MitID, mens 18 pct. er utilfredse med det nye digitale ID.

Da brugertilfredsheden første gang blev målt for NemID tilbage i 2010, kort tid efter lanceringen af løsningen, var utilfredsheden faktisk også dengang på 18 pct. Det ændrede sig dog over tid, da folk havde vænnet sig til løsningen, så der i 2021 kun var 2 pct., der var utilfredse med NemID.

Når knap en femtedel af borgerne er utilfredse med MitID, er det noget, vi skal tage alvorligt. Det har ikke været lige let for alle at få MitID, og tallene her understreger, hvor vigtigt det er, at vi løbende har øje for, hvordan vi kan forbedre løsningen. Ser man på tallene for, hvor mange der var utilfredse med NemID, dengang det blev lanceret, og hvor populær den løsning siden hen er blevet, så håber og tror vi på, at vi kommer til at se samme udvikling for MitID.

Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Al forandring er svær, og det er naturligt, at man lige skal vænne sig til en ny løsning. Samtidig har det uden tvivl stor betydning for brugertilfredsheden, hvis man har haft udfordringer i forbindelse med skiftet fra NemID til MitID. Men det er yderst positivt, at stort set alle transaktioner i dag foretages med MitID, og at de fleste oplever, at MitID er nemt og hurtigt at bruge.

Michael Busk-Jepsen, digitaliseringsdirektør i Finans Danmark

Særligt brugerne af kodeviser er tilfredse

MitID anvendes af langt de fleste som app, men det er kodeviserne, der har de mest tilfredse brugere. Brugertilfredshedsundersøgelsen viser, at tre ud af fire brugere af MitID kodeviser er tilfredse, mens 62 pct. af app-brugerne er tilfredse.

Der er også relativt høj tiltro til MitID. 64 pct. siger, at de oplever MitID som sikkert at bruge, og 75 pct. er trygge ved at bruge det. 64 pct. finder MitID nemt at bruge, og 56 pct. finder det hurtigt at bruge.

Tilfredshedsmåling for MitID

Kilde: Tilfredshedsmåling for MitID, december 2022

Om undersøgelsen

Målingen er gennemført af Peytz&Co for Nets DanID A/S med deltagelse af 1091 danskere over 18 år, svarende til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år (4,6 mio. borgere).

Data er indsamlet gennem Norstatpanelet og udsendt som elektronisk spørgeskema via e-mail (CAWI).