Nyt netværk for myndigheder sætter fokus på digital inklusion

28-02-2023
Digital service

Netværket skal blandt andet være med til at forbedre de offentlige digitale løsninger til gavn for borgerne. Det skal ske ved at dele viden og erfaringer på tværs af stat, kommuner og regioner.

De offentlige myndigheder har et ansvar for at sikre, at den offentlige sektor er tilgængelig for alle – også de borgere, der finder de digitale tilbud vanskelige at bruge.

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner dannet et netværk, som i dag holder deres første møde om digital inklusion.

Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, glæder sig over, at netværket nu tager hul på det vigtige arbejde.

Danmark er i førertrøjen, når det gælder digitalisering. Det kan vi være stolte af. Men med førerpositionen følger ansvaret for, at vi udvikler løsninger, som flest muligt kan anvende – også dem, der har svært ved det digitale. Samtidig skal vi have gode alternativer til dem, der ikke kan være digitale. Hvis vi skal lykkes med begge dele, skal vi lære af hinanden. Det giver netværket muligheden for, siger Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Mette Lindstrøm Lage, Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

De ca. 75 deltagere fra omkring 40 forskellige myndigheder på tværs af stat, kommuner og regioner kan se frem til oplæg og workshops fra blandt andet KL, Digitaliseringsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Ældre Sagen.

Næste møde forventes afholdt i efteråret 2023.

Læs mere om Myndighedsnetværk for digital inklusion her