Statusrapport tager mellemtid på arbejdet med kunstig intelligens i signaturprojekterne i kommuner og regioner

10-02-2023
Digital transformation

Digitaliseringsstyrelsen har sammen med KL og Danske Regioner fulgt op på fremdriften i 28 signaturprojekter, der afprøver løsninger med kunstig intelligens i kommuner og regioner.

For at blive klogere på muligheder og udfordringer ved anvendelsen af kunstig intelligens i den offentlige sektor igangsatte Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner fra 2020-2022 40 signaturprojekter, der afprøver konkrete løsninger inden for fx sundhed, klima, beskæftigelse og administration i kommuner og regioner.

Flere af løsningerne viser det potentiale, der er ved at anvende ny teknologi til bl.a. at understøtte sundhedspersonale i diagnosticeringen af sygdomme, bidrage til at optimere energiforbruget i bygninger og effektivisere administrative sagsgange. Både de konkrete løsninger og de generelle erfaringer fra signaturprojekterne bidrager til det videre arbejde med at øge anvendelsen af ny teknologi i den offentlige sektor på en ansvarlig og sikker måde.

Rapportens hovedpointer

Signaturprojekterne oplever størst udfordringer på områderne data, infrastruktur og jura, som de fleste af projekterne overkommer fx ved at inkludere data-adgang tidligt i projektplanlægningen, anonymisere data og have fokus på transparens i projekternes løsninger.

Selvom brugen af kunstig intelligens er nyt for mange myndigheder, ligner signaturprojekterne i vid udstrækning andre typer af it-projekter. Der er derfor mange gode erfaringer at hente ift. projektledelse, leverandørstyring mv. i eksisterende viden og materialer om it-projekter, herunder Statens it-projektmodel m.fl.

Årsrapporterne indikerer, at udfordringerne ændrer karakter i løbet af det enkelte projekts levetid. Der ses fx i begyndelsen udfordringer med adgangen til data bl.a. grundet GDPR og manglende infrastruktur. Senere, i takt med at projekterne får adgang til den nødvendige data, oplever de andre udfordringer fx med adgang til relevante kompetencer eller overgang til drift.

Hent rapporten

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner følger løbende op på signaturprojekterne, som fortsætter i de kommende år.