Tilliden til offentlige digitale løsninger er stabil efter et år, der stod i nye digitale løsningers tegn

02-02-2023

En ny analyse fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at tilliden til de offentlige digitale løsninger fortsat er høj. 77 pct. af danskerne har generelt tillid til offentlige digitale løsninger. Samtidig ser borgerne på en række områder lidt mere negativt på offentlige digitale løsninger i 2022 sammenlignet med 2021.

79 pct. af danskerne anvender offentlige digitale løsninger mindst en gang om ugen, mens 56 pct. bruger dem flere gang om ugen. Det kan fx være til at læse Digital Post fra det offentlige, scanne sit digitale sundhedskort hos lægen eller bruge MitID til at godkende betalinger samt logge på offentlige og private tjenester.

Borgernes anvendelse af offentlige digitale løsninger

Digitale løsninger er en stor del af mødet med den offentlige sektor. Derfor er det afgørende, at borgerne har tillid til de offentlige digitale løsninger. Digitaliseringsstyrelsen har derfor igen i 2022 set nærmere på, hvordan det står til med borgernes tillid til de offentlige digitale løsninger.

Andelen af borgere med tillid til offentlige digitale løsninger er stabil fra 2021 til 2022

2022 har blandt andet budt på en ny Digital Post-løsning og overgang fra NemID til MitID. Det har også givet større medieomtale af digitalisering og offentlige digitale løsninger end tidligere.

Analysen tager temperaturen på befolkningens tillid til og oplevelser med de offentlige digitale løsninger blandt andet set i lyset af disse forandringer i det ”offentlige digitale landskab”.

Generel tillid til offentlige digitale løsninger

77 pct.

af borgerne har tillid til de offentlige digitale løsninger

Analysen viser, at 77 pct. af borgerne generelt har tillid til de offentlige digitale løsninger i 2022. Andelen af borgere, der har tillid til løsningerne, varierer på baggrund af forhold som alder og uddannelse. Fx har 80 pct. af de 35-54 årige tillid til offentlige digitale løsninger, mens det for de 75-89 årige er 65 pct. I 2021 havde 78 pct. af borgerne tillid til offentlige digitale løsninger.

Andelen af borgere der er enige eller meget enige i, at de har generel tillid til offentlige digitale løsninger

Færre har gode oplevelser med offentlige digitale løsninger, men flere fortrækker at anvende løsningerne

Selvom tilliden til de offentlige digitale løsninger er på niveau med 2021, er borgernes vurdering af den digitale offentlige sektor faldet på flere områder i 2022. Det gælder fx, i hvilken grad borgerne er enige i, at myndighederne har kompetencer til at lave digitale løsninger, samt hvorvidt myndighederne laver digitale løsninger for at hjælpe borgerne. Ligeledes angiver færre end tidligere, at de generelt har gode oplevelser med offentlige digitale løsninger. I alle tre tilfælde er borgernes gennemsnitlige vurdering af den de offentlige myndigheder lavere i 2022 sammenlignet med 2021.

Selvom borgerne ser lidt mere negativt på dele af den digitale offentlige sektor i 2022, er andelen af borgere, der foretrækker at være i digital kontakt med den offentlige sektor, stort set uændret fra 2021 til 2022. Der er endda tale om en mindre stigning i andelen, der foretrækker at anvende offentlige digitale løsninger til kontakten med offentlige myndigheder.

Blandt den samlede befolkning mellem 15 og 89 år er det i 2022 74 pct., der er enige eller meget enige i, at de foretrækker at anvende digitale løsninger i kontakten med det offentlige. Kun 5 pct. er uenige eller meget uenige, og 4 pct. anvender slet ikke digitale løsninger. I 2021 var det 72 pct., der var meget enige eller enige i, at de foretrækker at anvende offentlige digitale løsninger.

Borgernes vurdering af om de foretrækker at anvende offentlige digitale løsninger

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse "It-anvendelse i befolkningen" fra 2021 og 2022.

Undersøgelsen for 2022 har 4049 respondenter, der er repræsentative for den danske befolkningen mellem 15 og 89 år.

Spørgeskemaundersøgelsen udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Ældre Sagen og Digitaliseringsstyrelsen og data er indsamlet fra april til august 2022.