Monitoreringsindsats har en positiv effekt for webtilgængeligheden på offentlige hjemmesider

13-01-2023
Digital service

Siden efteråret 2020 har Digitaliseringsstyrelsen haft ansvar for at tjekke op på overholdelsen af webtilgængelighedsloven på offentlige hjemmesider og apps. Og denne indsats gør en forskel. Nye tal viser forbedring af webtilgængeligheden på offentlige hjemmesider.

Digitaliseringsstyrelsen har netop afsluttet en omfattende monitoreringsindsats af webtilgængeligheden på offentlige websteder og apps. Selvom det kun er anden gang at en sådan monitoreringsindsats finder sted, siden Digitaliseringsstyrelsen i efteråret 2020 blev sat i spidsen for at tjekke op på overholdelsen af webtilgængelighedsloven i offentligt regi, er der allerede sket en forbedring af webtilgængeligheden på de websteder, som Digitaliseringsstyrelsen har monitoreret i både første- og anden monitoreringsperiode.

Det er forskelligt hvilke websteder og mobilapps, som monitoreres de enkelte år, men ifølge EU-regler skal mindst 10 pct. af websteder og apps være genmonitoreringer af foregående periodes monitoreringer. Det gør det muligt at følge en konkret udvikling af tilgængeligheden på de genmonitorerede websteder og apps.

I løbet af 2022 har Digitaliseringsstyrelsen i alt gennemført 194 forenklede monitoreringer af websteder, 20 dybdegående monitoreringer af websteder og 12 monitoreringer af mobilapplikationer. Heraf har DIGST genmonitoreret 22 websteder, som også blev monitoreret i perioden 2020-2021.

Markant flere overholder standard for webtilgængelighed

Dykker man ned i tallene for de 22 websteder, som både blev monitoreret i 2020-2021 og igen i 2022 var der ved første monitorering i 2020-2021 ingen af de 22 websteder, der overholdt webtilgængelighedsstandarden fuldt ud, og 77 pct. overholdt ikke standarden. 23 pct. overholdt den delvist. I 2022 ser tallene dog markant anderledes ud for de 22 websteder: Nu overholder 50 pct. af webstederne standarden fuldt ud, og kun 9 pct. overholder ikke standarden. 41 pct. overholder standarden delvist.

Resultatet viser således, at der er betydelig forskel på monitoreringsscoren i første og anden monitorering. Resultatet indikerer yderligere, at monitoreringsindsatsen har en positiv effekt ved at skabe opmærksomhed på tilgængelighed, og at myndighederne har lyst og vilje til at arbejde for bedre tilgængelighed for borgerne.

Overholdelsesstatus for de 22 monitorerede websteder

Grafen viser en procentvis fordeling af de 22 monitorerede websteder på overholdelsesstatus ved henholdsvis første monitorering i 2020-2021 og anden monitorering i 2022.