Nyt tilsyn viser, at indkøbsapps har svært ved at overholde cookieregler

26-06-2023

Digitaliseringsstyrelsen har gennemført et emnebaseret tilsyn med apps, hvor der er sat fokus på en række udvalgte indkøbsapps. Tilsynet har vist, at der kan være store udfordringer med overholdelsen af cookiereglerne på disse apps.

I dag bruger langt de fleste af os apps på vores smartphone eller tablet til alt fra streaming af serier og film til indkøb af dagligvarer og tøj. Apps fylder meget i vores hverdag, og disse apps kan derfor potentielt indsamle en stor mængde data om fx forbrugsmønstre. Digitaliseringsstyrelsen har derfor gennemført et emnebaseret tilsyn med seks større indkøbsapps.

Appejere er på samme måde som hjemmesideejere forpligtet til at indhente et informeret samtykke hos brugeren forud for anvendelse af cookies og lignende teknologier. Styrelsens tilsyn indikerer, at der kan være store udfordringer med overholdelsen af cookiereglerne på apps.

De overtrædelser, som styrelsen har identificeret ved tilsynet med ovennævnte indkøbsapps, har været:

  1. Mangelfuld eller manglende samtykkeløsning til brug af cookielignende teknologier
  2. Manglende mulighed for at afslå eller tilbagetrække et samtykke til cookielignende teknologier
  3. Manglende cookiedeklaration over de anvendte teknologier.

På baggrund af dialogen i forbindelse med gennemførelsen af tilsynene, er det styrelsens indtryk, at den manglende overholdelse af reglerne i høj grad skyldes, at appejere mangler viden om, at cookiereglerne også gælder apps og ikke alene hjemmesider. Udover at føre yderligere tilsyn på området, planlægger Digitaliseringsstyrelsen derfor en informationsindsats med det formål at øge bevidstheden om reglerne på app-området.

Digitaliseringsstyrelsen vil også fremadrettet løbende iværksætte flere tilsyn med apps.

 

Cookies

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med cookiebekendtgørelsen, som regulerer anvendelsen af cookies og lignende teknologier.

Cookies er en af de mest udbredte former for teknologier, som er omfattet af reglerne, og de anvendes i høj grad på apps. Konkret sker dette ved, at cookien bliver placeret på brugerens udstyr, når brugeren besøger den pågældende app. Cookies kan derefter indsamle oplysninger om brugeren ved enten at lagre eller opnå adgang til oplysninger på brugerens udstyr.

Der findes i dag mange forskellige typer teknologier, som kan indsamle oplysninger om brugerne på apps. Teknologierne har forskellige egenskaber, og de kan anvendes til forskellige formål, fx til statistik eller marketing. Teknologier kan opdeles mellem cookies og lignende teknologier, hvor sidstnævnte kan være sværere at spotte. Sidstnævnte er også omfattet af cookiebekendtgørelsen, og skal således efterleve samme regler som de ”klassiske” cookies.

Lignende teknologier i cookiebekendtgørelsens forstand kan fx være pixels og fingerprinting.

Digitaliseringsstyrelsen igangsætter på eget initiativ en række emnebaserede tilsyn på cookieområdet. Styrelsen fokuserer tilsynene på områder, hvor apps eller hjemmesiders dataindsamling på grund af deres risikoprofil indebærer en særlig risiko for at krænke borgeres privatliv. Styrelsen vil på den måde fokusere sin indsats der, hvor effekten for borgerne er størst.