Digitalisering øger omsætningen i små og mellemstore virksomheder

01-11-2023

Virksomheder, der digitaliserer deres forretning med hjælp fra SMV:Digital, oplever højere stigning i omsætning end lignende virksomheder

Det viser en ny effektmåling af SMV:Digital. Virksomheder, der har modtaget
tilskud gennem SMV:Digital, har på to år opnået en 8 procentpoint højere
stigning i omsætningen end lignende virksomheder, som ikke har deltaget
i programmet. Det er første gang i SMV:Digitals levetid, at der udføres
en effektmåling, men resultaterne ligger i tråd med en nylig OECD-rapport,
som viser, at digitalisering har en positiv indvirkning på virksomheders
økonomiske udvikling.

Formand for Rådet for SMV:Digital og ejer af Proplast A/S, Peter Rosenkrands
siger:

Fra min egen virksomhed ved jeg, at digitalisering har medført produktivitetsforbedringer. Det er fx gennem effektiviseringer, så vi har mere tid til kerneopgaven frem for administrative opgaver, og ved at bruge data til at træffe gode beslutninger om at udvikle vores forretning. Digitalisering kræver dog en investering i form af tid, ressourcer og uddannelse, og her kan SMV:Digital være en hjælp til at komme i gang.


Planen for SMV:Digital i 2024 er nu klar
Op mod 800 virksomheder kan næste år få tilskud til at komme i gang med
digitalisering af deres forretning. SMV:Digital giver små og mellemstore
virksomheder mulighed for at søge tilskud til indkøb af privat rådgivning,
der både kan handle om behovsafklaring, hjælp til valg af digital løsning eller
implementering heraf.


Den første pulje i 2024 åbner den 29. januar, hvor virksomheder kan søge
tilskud til rådgivning, fx inden for digital sikkerhed, digital administration og
økonomistyring, indsamling og udnyttelse af data, robotteknologi eller ehandel.


SMV:Digital udrulles i et samarbejde mellem landets seks erhvervshuse og
er et af flere spor i Virksomhedsprogrammet. SMV:Digital er finansieret af Den Europæiske Union, herunder NextGenerationEU og EU’s Regional-fond, samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Faktaboks

  • SMV:Digital hjælper små og mellemstore virksomheder med at starte deres digitale udvikling. I SMV:Digital kan virksomheder få in-spiration og søge økonomisk støtte til rådgivning om digital udvik-ling – uanset om det er for at automatisere manuelle opgaver, opru-ste it-sikkerheden eller fx bruge data til at skabe bedre kundeople-velser. SMV:Digital hjælper undervejs i processen, så den enkelte virksomhed kan få overblik og blive god til at opstarte og gennem-føre digitale projekter. Du kan læse mere om SMV:Digital her.
  • SMV:Digital blev etableret i 2018 og har i 2018-2022 støttet knap 6.000 digitale projekter i virksomheder.