Få et overblik over økonomiske ydelser fra det offentlige ét sted

17-11-2023

På borger.dk kan du snart se endnu flere økonomiske ydelser fra det offentlige, som fx sygedagpenge, pension, børneydelse og boligstøtte.

Modtager du fx både boligstøtte og pension, kan du nu få et samlet overblik over langt de fleste ydelser. Det kan du ved at logge på Mit Overblik fra forsiden af borger.dk.

Det har hidtil været muligt at se visse økonomiske ydelser, og henover de kommende måneder bliver endnu flere typer af ydelser vist på Mit Overblik. Dermed kan du se frem til at få et samlet overblik over langt de fleste økonomiske ydelser fra det offentlige – lige fra boligstøtte og SU til kontanthjælp, børnebidrag, folkepension og mange flere.

Vigtig information samlet ét sted

På Mit Overblik får du de vigtigste oplysninger præsenteret, og hvis du modtager flere ydelser fra forskellige myndigheder, kan du se dem samlet. I overblikket kan du blandt andet se ydelsestype, beløb, udbetalingsdato, udbetalende myndighed samt et link til den sag, der er relateret til ydelsen og kontaktoplysninger til myndigheden.

”Mit Overblik på borger.dk er skabt med det formål at give borgerne et lettilgængeligt overblik over de oplysninger, det offentlige har om dem, og på ydelsesområdet kan vi nu vise langt de fleste økonomiske ydelser fra det offentlige ét sted. Det kræver et tæt samarbejde med de relevante myndigheder og de fællesoffentlige parter at komme hertil. Vi håber, at rigtig mange borgere og myndigheder vil få glæde af overblikket,” siger Mette Lindstrøm Lage, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.

”Vi ved, at borgerne gerne vil have digital hjælp til at finde rundt i deres ærinder med det offentlige. Og i særdeleshed på et så vigtigt område som offentlige ydelser. Derfor er det også en stor milepæl, at borgerne nu kan få digitalt overblik over de økonomiske ydelser, de modtager fra det offentlige,” uddyber Frederik Nordentoft Andersen, kontorchef i Kommunernes Landsforening.

Borger.dk viser økonomiske ydelser fra kommunerne, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Udbetaling Danmark.

Fortsat flere data på vej til Mit Overblik

Mit Overblik bliver hele tiden videreudviklet for at møde borgernes behov, og flere myndigheder vil derfor levere data til Mit Overblik i de kommende år. Udover økonomiske ydelser er det allerede nu muligt at se blandt andet oplysninger om visse typer af sager med det offentlige, eventuel gæld til Udbetaling Danmark, serviceydelser og hjælpemidler fra kommunen, personlige oplysninger og indkomst- og skatteoplysninger.

Fremtidige trin i min sag

Sideløbende bliver der fortsat arbejdet på at gøre de nuværende oplysninger på Mit Overblik så overskuelige som muligt for borgerne. Derfor er det nu også blevet muligt for myndighederne at vise de fremtidige trin i en given sag, som en borger har med det offentlige. På den måde får du som borger et mere overskueligt billede af det samlede forløb i en given sag med det offentlige.

Det er i første omgang Styrelsen for Patientklager, der gør brug af den nye funktion på Mit Overblik, hvor du kan se de fremtidige trin, hvis du har en klagesag, ankesag eller rettighedssag.

Om Mit Overblik

Mit Overblik samler og viser vigtig information til den enkelte borger – på tværs af den offentlige sektor. Borgere får adgang til Mit Overblik ved at logge ind med MitID via forsiden på borger.dk.

Mit Overblik indeholder blandt andet information om borgerens igangværende sager, gæld, økonomiske ydelser og personlige oplysninger.

Læs mere om Mit Overblik på digst.dk