Nets indgår aftale om salg af deres eID-forretning

09-11-2023

Nets har indgået en aftale med franske IN Groupe om frasalg af virksomhedens eID- forretning.

Nets har den 9. november 2023 offentliggjort, at Nexi Group, der ejer Nets, har indgået aftale om at sælge virksomhedens e-ID-forretning til den statsejede franske virksomhed IN Groupe, der særligt har aktiviteter på identitets- og sikkerhedsområdet.

Det er vigtigt at understrege, at MitID er ejet af et partnerskab mellem den offentlige sektor og pengeinstitutterne, imens NemLog-in er ejet af den offentlige sektor alene. Det er således alene løsningernes udviklings- og driftskontrakter, og ikke selve ejerskabet af løsningerne, som vil følge med salget af eID Solutions.

Før salget afsluttes endeligt, skal de grundlæggende vilkår herfor opfyldes, herunder en række myndighedsgodkendelser. Det indebærer blandt andet, at det skal vurderes i henhold til investeringsscreeningsloven (da ejerforholdet hos køber er udenlandsk).

Nets er endvidere omfattet af en række bestemmelser i kontrakterne for MitID og NemLog-in, som sikrer, at der skal indhentes samtykke fra Digitaliseringsstyrelsen til overdragelse af udviklingen og driften af løsningerne. Samtykke vil alene blive meddelt, såfremt dette kan ske under iagttagelse af gældende udbudsregler herfor, og såfremt der ikke i øvrigt foreligger væsentlige forhold, der taler imod en overdragelse.

Salget vil således som udgangspunkt ikke få betydning for borgere, myndigheder og virksomheder, der benytter de omfattede løsninger.