Ny digitaliseringsstrategi for 2024-2027

16-11-2023
Digital transformation

Regeringen lancerer i dag en ny digitaliseringsstrategi for 2024-2027.

Forsiden af Danmarks digitaliseringsstrategi

Regeringen investerer ca. 800 mio. kroner i udviklingen mod en bedre digital fremtid for danske borgere og virksomheder.

Strategien indeholder 25 konkrete initiativer, som sætter retningen for de kommende års digitale udvikling blandt andet inden for kunstig intelligens, grøn omstilling og digital dannelse blandt børn og unge. 

Hent 'Danmarks digitaliseringsstrategi - Ansvar for den digitale udvikling' på digmin.dk