NemKonto netop sendt i udbud

20-10-2023
It-løsninger

Digitaliseringsstyrelsen offentliggør udbudsmaterialet om udvikling, drift, vedligeholdelse, support og videreudvikling af et nyt NemKonto-system.

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort udbudsmaterialet om det fremtidige NemKonto-system. NemKonto-systemet er en vigtig del af den offentlige digitale infrastruktur, idet det muliggør og letter betalinger fra det offentlige til borgere, virksomheder og foreninger. Udbudsmaterialet er offentliggjort som ét samlet udbud på TED (Tenders Electronic Daily), der vil blive tildelt én leverandør.

Baggrunden for det nye NemKonto-system

Den samfundskritiske digitale infrastruktur i Danmark skal løbende fremtidssikres, og udbuddet af det nye NemKonto-system er et vigtigt skridt i retningen af at gøre betalingsinfrastrukturen mere effektiv. 

Formålet med udviklingen af det nye NemKonto-system er at sikre, at det forbliver modstandsdygtigt over for nye og mere komplekse trusselsbilleder. Samtidig er det væsentligt, at det nye system kan imødekomme anvenderes forretningsbehov i højere grad end i dag. Det er også et væsentligt formål, at det nye NemKonto-system fortsat sikrer, at borgere, virksomheder og foreninger modtager deres penge sikkert, stabilt og pålideligt. Det nye NemKonto-system forventes ikke at medføre ændringer for borgere.

Vi markerer med dette udbud en vigtig milepæl i udviklingen af NemKonto-systemet, der sigter mod at forbedre den offentlige betalingsinfrastruktur, og sikre at den fortsat kan imødekomme samfundets behov i en stadig mere digitaliseret verden. Vi ser nu ind i en spændende periode, hvor vi glæder os til at gå i dialog med interesserede leverandører, udtaler vicedirektør Mette Lindstrøm Lage.

Tidsramme for udbuddet

Fristen for modtagelse af ansøgninger om prækvalifikation er den 17. november 2023. Digitaliseringsstyrelsen forventer at have fundet den nye leverandør i medio 2024.

Se udbudsbekendtgørelsen på TED

Se udbudsmaterialet på ETHICS