Ny opdatering til MitID styrker sikkerheden yderligere og giver brugere bedre selvbetjeningsmuligheder

17-10-2023

Fra i dag bliver det blandt andet muligt at spærre hele sit MitID på MitID.dk, hvis man fx har mistanke om misbrug. Brugere kan også ændre deres mobilnummer direkte i appen, ligesom der nu er bedre mulighed for borgere med nationale bogstaver i deres pas/ID-kort uden CPR-nummer (særligt udenlandske pas/ID-kort) at få og aktivere MitID.

I dag udkommer en opdatering til MitID, som indeholder en række ændringer for MitID-brugerne. Det bliver blandt andet muligt hurtigt og nemt at spærre hele sit MitID midlertidigt på MitID.dk. Den nye funktionalitet skal særligt gøre det lettere for brugere, som har oplevet svindel eller forsøg herpå at spærre sit MitID og derved sikre sig mod misbrug.   

Der kommer også en opdatering til MitID appen, som gør det muligt at ændre sit mobilnummer tilknyttet MitID direkte i MitID appen. Mobilnummeret bliver blandt andet brugt i forbindelse med vigtige notifikationer fra MitID samt til aktivering af ny app. Derfor er det vigtigt, at mobilnummeret tilknyttet MitID er opdateret, hvilket nu nemt kan gøres direkte via appen.  

Med opdateringen bliver det nu også muligt for brugere med nationale tegn (fx “ø” eller “ö”) i deres navn at benytte sig af passcanning til at oprette MitID. Det skal blandt andet gøre det nemmere at oprette MitID, hvis man er bosat i udlandet, og har brug for MitID, men ikke har et gyldigt dansk pas. 

Også QR-koden, som blev introduceret i juni 2023, opdateres, så den bliver mere dynamisk. Det betyder, at den er gyldig i kortere tid, før den skifter til en ny generisk QR-kode. På den måde styrkes sikkerheden i løsningen yderligere.